Digitális Új Református Korálkönyv

Digitális Új Református Korálkönyv

# Ének címe
186

Mélységből hozzád kiáltunk

371

Új világosság jelenék

372

Mennyei Ige, jelenél

373

Csillagoknak teremtője

374

Ó, népeknek Megváltója

375

Jöjj, népek Megváltója

376

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel

378

Jézus, születtél üdvösségünkre

379

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő!

381

Küldé az Úr Isten

382

Áldott Izráelnek Ura

384

Áldott az egek Ura

385

Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!

386

Jöjj, áldott nagy Királyunk

387

Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja

388

A jöttöd miként várjam

389

Kitárom előtted szívem

390

Várj, ember szíve, készen

391

A sötétség szűnni kezd már

392

Álmélkodással csudáljuk

401

Krisztus Urunknak áldott születésén

402

Teljes e széles világban

403

Jer, mindnyájan örüljünk

404

Kezdetben volt az Ige

405

A mennyből jöttem hozzátok

406

Az Istennek szent angyala

408

Ez nap nékünk dicséretes nap

409

Jer, dicsérjük e szent napon

410

Jöjj, Isten népe, áldjuk őt

411

Csillagfényes éjszakán

412

Itt állok jászolod felett

413

Istennek szent Fia

414

Ó, jöjjetek, hívek

415

Hadd zengjen énekszó

416

Halld, mint zeng az egész ég

417

Jöjjetek Krisztust dicsérni

418

Szívünk vígsággal ma betelt

419

Dicsőség mennyben az Istennek

422

Karácsony ünnepében

423

Dicsőség az Istennek

431

Az Úr nagy kegyességét mindnyájan áldjátok

433

Az esztendő fordulóján

434

Megszületett a mennyei Király

435

Új esztendő virradott

437

Úr Isten, ki minket

439

Ez esztendőt megáldjad

440

Ez esztendőt áldással

441

Dicsérjük Istent e mai napon

442

Gonosz, kegyetlen Heródes

443

Krisztus, Atya Istennek egyetlenegy Fia

444

Jer, dicsérjük az Istennek Fiát

445

Szép, tündöklő hajnalcsillag

446

Jézus, édes emlékezet

449

Jézus, vigasságom

452

Ki utánam jön, szól az Úr

453

Jézusom, ki árva lelkem

455

Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk

461

A töredelmes szívet

462

Bocsásd meg, Úr Isten

463

Ó, mennyeknek fényessége

464

Ó, mi kegyelmes Krisztusunk

465

Úr Jézus, hozzád kiáltok

467

Mennynek és földnek nemes teremtője

468

Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten

469

Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat

471

Kegyelmezz meg nékünk

472

Jöjj, szabadíts meg

473

Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe

476

Ó, áldandó Szentháromság

481

Örvendezzen már e világ

483

Dicsérd lelkem Istenedet

484

Királyi zászló jár elöl

485

Jézus, világ megváltója

487

Ha a keresztre néz szemem

490

Te drága Jézus, mi történt tevéled

491

Paradicsomnak te szép élő fája

493

Ó, Krisztusfő, te, zúzott

494

Ó, Krisztus, láttam szenvedésed

495

Ó, ártatlanság Báránya

496

Felnézek rád, csodás kereszt

498

Emlékezzünk menny Fiáról

501

Krisztus feltámadott

502

E világnak fényessége

504

Feltámadt a mi életünk

505

Emlékezzünk e napon

506

Krisztus, ím, feltámada

507

Krisztus feltámada igazságunkra

508

Jézus, én bizodalmam

510

Dicsőség néked, Istenünk

511

Mind jöjjetek, örvendjetek

513

Felvirradt áldott szép napunk

517

Uram, közel voltam hozzád

520

E húsvét ünnepében

521

E húsvét ünnepében

829

Kérlek téged, Istenemet