GYIK

Az alábbi oldalon az új énekeskönyvvel kapcsolatban felmerült, néhány fontos kérdésre válaszolunk.

Korálkönyv mikor lesz elérhető az új énekeskönyvhöz?

Az új korálkönyv elkészítése nagyjából kétéves folyamat, így ez később fog csak elkészülni. A körülbelül 120 új dallamhoz az Országos Egyházzenei Iroda azonban már összeállította a kíséreteket, melyet honlapunkról egyben is le tudnak tölteni. Ez a dokumentum a korábbi öt füzetből álló gyűjtemény szűkített változata, minden új énekhez tartalmaz néhány új letétet. Összeállításához az Országos Egyházzenei Iroda munkatársai felhasználták a „Krisztus az énekem” dunamelléki gyűjtemény, az evangélikus énekeskönyv és a katolikus Éneklő Egyház kíséretkönyvének letéteit. Külön korálkönyv készült annak idején az 1996-os egyetemes énekeskönyvhöz (MRÉ), de az anyaggyűjtés közben előkerültek az 1994-es „Ó és Új – 111 ének” gyűjteményhez készült, kézírással lejegyzett kíséretek is, így ezeket is beemelték a többi közé. Számos evangélikus letét található a Fóti Kántorképző Intézet honlapján, ezenkívül egyéb – különösen angol – weboldalakon talált harmonizációkat is felhasználtak jelen gyűjtemény összeállításához. A válogatás sajátossága, hogy különböző stílusú és fajtájú kottakép és hasonlóan sokféle zenei tétel sorakozik egymás mellett, alapvetően a legegyszerűbb nehézségi fokon, többnyire az énekeskönyvben közölt hangnemben.

A korábbi énekek kíséretét megtalálják az eddigi korálkönyvben, amely a világhálón is elérhető.

Miért volt szükség az énekeskönyv megújítására?

Az elmúlt évszázadban énekeskönyvünk a református egyház egyik leghitelesebb, büszkeségre méltán okot adó alkotása volt. A megújítás ennek ellenére már régóta esedékes. Énekeskönyvünk szükségszerű, hogy kövesse a világ, és benne az egyházi élet változásait is, emiatt pedig élettartama nem lehet több néhány évtizednél.

Miben más ez az énekeskönyv, mint a régi?

Az énekeskönyv szerkezetében és tartalmában is megújult. Harminc százalékkal bővült az énekanyag, illetve az eddigi énekek egy részénél a szükséges szövegi és dallami módosítások is megtörténtek. A kiadvány emellett imádsággyűjteménnyel, istentiszteleti renddel és egyéb mutatókkal egészült ki.

Kik vettek részt az énekeskönyv megújításában?

Az új énekeskönyvet a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága állította össze. A bizottság a Generális Konvent tagegyházainak delegált lelkipásztoraiból és egyházzenészeiből, valamint meghívott szakértőkből áll.

Ki hagyta jóvá az új énekeskönyvet?

Az énekeskönyv megújítását a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága felügyelte, az énekeskönyvet a Magyarországi Református Egyház Zsinata fogadta el 2019-ben, bevezetéséről pedig 2021 szeptemberében döntött.

Mostantól a régi énekeskönyvet már nem szabad használni?

Bátorítjuk valamennyi gyülekezetünket új, hivatalos énekeskönyvünk használatára. Az új kiadvány a korábbi énekeskönyv szinte teljes énekanyagát tartalmazza, ez egészült ki 210 új énekkel. Így a klasszikus énekeket és a modernebb dallamokat keresők is meg fogják találni benne a számukra kedves melódiákat és szövegeket. Vegyék kezükbe, lapozgassák, ismerkedjenek vele. Természetesen a korábbi, hivatalos énekeskönyvek továbbra is használhatók a gyülekezeti alkalmakon.

Hol lehet elérni az új énekeskönyvet?

Nyomtatott formában közvetlenül a Kálvin Kiadónál, az iratterjesztésen keresztül, illetve egyes könyvesboltokban lehet megvásárolni. Digitális formában az enekeskonyv.reformatus.hu oldalon érhető el.

Milyen méretekben jelent meg az énekeskönyv?

Az új énekeskönyv első kiadása egyféle – közepes nagyságú (125x183 mm) – méretben készült. A kiadvány teljes, kiterített szélessége 280 milliméter. Hamarosan azonban elérhető lesz kisebb és nagyobb méretben is.

Mennyibe kerül az új énekeskönyv?

Az új énekeskönyv nyomtatott változata 3.300 forintba kerül.

Református gyülekezeteknek lesz valamilyen kedvezményes ár?

Református közösségeink bevezető áron, a megszokottnál nagyobb kedvezménnyel vásárolhatják meg az új énekeskönyvet, emellett értékhatárhoz kötött kedvezmények is elérhetők. A részletekről a kiadó honlapján tájékozódhatnak.

Hány ének van az új énekeskönyvben?

Az új énekeskönyben összesen 667 ének található. Ezek közül 210 új, 457 pedig a régi könyvből került át.

Kerestem a kedvenc énekemet az új énekeskönyvben, de nem találtam meg. Miért nincs benne?

Az új énekeskönyvben a korábbi változat 55, legritkábban használt énekének kivételével fellelhető az előző változat teljes énekanyaga. Emellett 210, új éneket is tartalmaz. A régi és az új énekeskönyv számozását összehasonlító táblázatot ide kattintva érheti el.

Ha kérdésem, észrevételem van az új énekeskönyvről, hova küldhetem?

Az új énekeskönyvvel kapcsolatos észrevételeket az enekeskonyv@reformatus.hu e-mail címre várjuk.