Digitális Református Énekeskönyv

38. Haragodnak nagy voltában

zsolt-038.jpg

Az ének szövege

 1. Haragodnak nagy voltában / Megindulván,
  Ne feddj meg, Uram, engem!
  Búsult gerjedezésedben / Rám tekintvén,
  Ne büntess meg, Istenem!
 2. Nyilaid belém lövettek, / Mik szereznek
  Énnekem nagy sebeket;
  Kezeidnek súlyossága / Hátam nyomja,
  És sanyargat engemet.
 3. Testemnek semmi részében / Épség nincsen
  Haragodnak miatta;
  Nincs békesség tagjaimban, / Csontjaimban
  Bűneimnek miatta.
 4. Mert az én nagy gyarlóságim / És bűneim
  Fejem felülhaladták,
  Miknek nehéz, terhes voltát, / Súlyosságát
  Tagjaim nem bírhatják.
 5. Minden mostani kérésem, / Én Istenem,
  Vagyon szemeid előtt,
  És minden fohászkodásom, / Óhajtásom
  Tőled el nem rejtetett.
 6. Szívem nyugalmat nem lelhet, / Igen reszket,
  Minden erőm elfogyott;
  Szemeim világossága, / Vidámsága
  Éntőlem eltávozott.
 7. De én Istenemben bízom, / És úgy várom,
  Hogy kérésem meghallja,
  Mert szívem hozzá emelem, / És elhiszem,
  Hogy szükségem meglátja.
 8. Hamisságomat megvallom, / Nem tagadom
  Gonosztéteményimet;
  Bűneim miatt lett sebek / Kesergetnek
  És gyötrenek engemet.
 9. Uram, ne hagyj el engemet! / Nézd ügyemet,
  Egyedül mint hagyattam!
  Kérlek, légy irgalmas nékem, / Én Istenem,
  Mert csak tebenned bíztam!
 10. Azért tőlem ne állj messze, / Szánj meg végre,
  Én kegyelmes Istenem!
  Ne késsél segedelmeddel, / Siess, jöjj el,
  Én édes üdvösségem!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Lyon, 1547

Kiemelt versek: 1., 6–10.

Meghallgatható dallama

A harmadik bűnbánati zsoltár a lelki-testi nyomorúságban levő, de nem zúgolódó, hanem Istenben bízó ember könyörgése. (Csomasz Tóth K.) Kisebb szövegigazítások történtek a 2., 7. és 10. versekben.
Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés