Szövegek gyűjtő

Ajánlás

Isten népe mindig énekel. Énekelt Mózes a szabadulás nagy óráján, mikor a nép átkelt a Veres-tengeren. Énekelt Debóra, mikor reménytelen helyzetben győzelmet aratott. Énekelt Dávid, szemlélve Isten dicsőségét, de bűnbánatban, keserű órán is, majd kegyelmet nyerve, boldog szívvel, áldások áradásában. Énekelt a nép a templom szentelésekor, és énekeltek a zarándokok a szentek szentjéhez igyekezve. Énekeltek a próféták siratót és remény-zsoltárt. Énekelt a virágvasárnapi sokadalom, üdvözölve a Megváltót, és énekeltek Krisztus tanítványai, mikor a Gecsemáné kertjébe indultak Krisztussal.

Énekeltek, és énekelni tanítottak az apostolok, tudva, hogy így lesz teljessé bennünk a hit igaz ismerete, az isteni szeretet titka. És énekel öröktől a mennyei sokadalom, boldog színről színre látásban magasztalva az üdvösséget szerző Szentháromságot. Valóban, a szentek közössége, az egyház, együtt az előttünk járt nemzedékekkel, akkor és úgy teljes, ha éneklő közösség is. Ha nem énekel az egyház, kiszárad a lelkünk, és olyan, mint a szikkadt föld, mely áldásra vár, hogy eső érkezvén, megsarjadjon és gyümölcsöt hozzon az evangélium magvetése.

Ezzel a bizonysággal és örömmel adjuk közre a Magyarországi Református Egyház új énekeskönyvét, hogy a régi és új énekeknek ez a gyűjteménye a közös imádságnak, az Isten magasztalásának ihletője és vezetője legyen istentiszteleteinken. Hisszük, hogy ennek a sokféle, de egyre tekintő énekegyüttesnek mindegyike megnyitja a szívünket a Lélek érkezésére, az ige meghallására és a szentségek kiszolgáltatására. Alkalmasak arra, hogy általuk a szívünk mindig megelőzze a szót (Kálvin) az egyházi év jeles napjain, örömben és gyászban, hálaadásban és küzdelemben, életünk nagy fordulóin és csendes elmélkedésben, testvéri együttlétben és magányos órán egyaránt.

Augustinus egyházatya mondása szerint megkétszerezve imádkozik, aki jól énekel. Lehet az ének réges-régi vagy mostanában íratott, ha az Örökkévalóhoz vezet, akkor minden megverselt szó és felcsendülő dallam a mennyei dicsőség visszhangja lesz itt, a mulandóban, ahol teljesedni vágyunk az Örök Isten múlhatatlan és örökkévaló szépségével.