Digitális Református Énekeskönyv

89. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem

zsolt-089.jpg

Az ének szövege

 1. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem,
  És hűséges voltát mindenkor hirdetem,
  Mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma,
  Melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha,
  És hogy mind az égig erősíted, megtartod
  Te szent igazságod és a te fogadásod.
 2. Az egek hirdetik sok csudadolgodat,
  A szent gyülekezet te igazságodat.
  Mert vajon kicsoda volna ott fenn az égben,
  Ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen?
  Az erős angyalok seregében vagyon-e,
  Ki e dicső Úrhoz hasonlatos lehetne?
 3. Igen rettenetes e fölséges Isten,
  Őtet féli minden a szent gyűlésekben.
  Ó, seregek Ura, minden enged tenéked,
  Te, nagy, erős Isten, vajon ki érne véled?
  Tenálad lakozik a te nagy igazságod,
  Soha el nem múlik a te igaz mondásod!
 4. Boldog a nép, amely tenéked örvendez,
  Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez.
  Fényes orcád előtt ezek járnak merészen,
  És a te nevedben örvendeznek szüntelen,
  Mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod,
  És jótéteményed rajtuk megszaporítod.
 5. Te vagy ékessége az ő erejüknek,
  Minden hatalmukat te adtad nékiek.
  A te kegyelmedből orcánkat fölemeljük,
  Tetőled, Úr Isten, mi paizsunkat vettük.
  Dicsőség tenéked, és áldassál, Úr Isten,
  Melyre minden néptől mondassék: Ámen, ámen!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés