Digitális Református Énekeskönyv

157. Mindenkoron áldom az én Uramat

zsolt_157.jpg

Az ének szövege

 1. Mindenkoron áldom az én Uramat,
  Kitől várom én minden oltalmamat.
  Benne vetem minden bizodalmamat;
  Mindenkoron dicsérem mint Uramat.
 2. Igen vigad és örvendez én lelkem,
  Az Istennek segedelmét hogy kérem,
  Nyomorultak meghallják, azt örvendem,
  Vigadjanak Istenben, arra intem.
 3. Én, mikoron Istenhez kiáltottam,
  Kegyelmesen tőle meghallgattattam,
  Őáltala hamar megszabadultam,
  Háborúságimban is megtartattam.
 4. Lám, Istennek angyala mind tábort jár,
  Az istenfélő emberek körül jár.
  Az Istentől azért ki oltalmat vár,
  Útjaiban mindenütt az nagy jól jár.
 5. Segítségül azért Istent hívjátok,
  Ő jóvoltát kóstoljátok, lássátok!
  Igen nagy, jó, azt bizonnyal tudjátok:
  Benne bízó emberek mind boldogok.
 6. Valamíglen élsz ez árnyékvilágban,
  Szántszándékkal ne élj a gonoszságban,
  Sőt, életed foglaljad minden jóban,
  Hogy lakozzál Istennek oltalmában.
 7. Sok jók közt a békességet szeressed,
  És éltedben mindenkor azt keressed;
  E világnak békességét ne nézzed,
  Az ördöggel ne légyen közösséged.
 8. A felséges Isten szemei vannak
  Igazakon, kik csak őbenne bíznak;
  Mindazok, kik tőle oltalmat várnak,
  Kérésükben mindig meghallgattatnak.
 9. Igen közel az Úr Isten azoknak,
  Töredelmes szívvel akik óhajtnak;
  Alázatos lélekkel akik járnak,
  Sok ínségből bizton megszabadulnak.

Zsolt 34

szöveg: Sztárai M., Komjáti, 1574 | dallam: Debrecen, 1778

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A 34. zsoltár kezdettől fogva fontos zsoltára volt a korai keresztyénségnek, az első kommunióének is ebből a zsoltárból vette szavait: Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, illetve más fordításban Ízleljétek és lássátok, hogy mily édes az Úr. A honi reformáció is jelentősnek tartotta a zsoltárt, nem véletlenül, hiszen a szorongatott élethelyzetben lévő embernek az a megerősítő bizonyossága, hogy Isten megsegíti az övéit. (Papp Anette) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés