Digitális Református Énekeskönyv

156. Benned bíztam, Uram, Isten

zsolt_156.jpg

Az ének szövege

 1. Benned bíztam, Uram, Isten, / Soha ne gyaláztassam;
  A te szent igazságodért / Kérlek, szabadíttassam:
  Éjjel-nappal könyörgök, / Halld meg én kérésemet.
 2. Nincs énnékem segítségem: / Uram, te légy oltalmam;
  Bátorságom vagy énnékem / És örök bizodalmam:
  Hajtsd hozzám te füledet, / Siess, tarts meg engemet.
 3. Erősségem ördög ellen, / Te vagy nagy reménységem,
  Szent nevedért ments meg engem, / Mert nincs nékem érdemem:
  Éjjel-nappal könyörgök, / Halld meg én kérésemet.
 4. De sietnek ellenségim / Titkon tőrbe ejteni;
  Uram, te vagy reménységem, / Ne hagyj engem elveszni:
  Hajtsd hozzám te füledet, / Siess, tarts meg engemet.
 5. Ím, ajánlom kezeidbe / Én szomorú lelkemet:
  Igazmondó örök Isten, / Oltalmazz meg engemet:
  Éjjel-nappal könyörgök, / Halld meg én kérésemet.
 6. Csak hívságot követőknek / Rontója vagy, Úr Isten;
  Benned erősen hívőknek / Irgalmas vagy szüntelen:
  Hajtsd hozzám te füledet, / Siess, tarts meg engemet.
 7. Értem immár hozzám való / Kedves akaratodat;
  Benned bíztam: mutasd immár / Nagy irgalmasságodat:
  Éjjel-nappal könyörgök, / Halld meg én kérésemet.
 8. Isten, mily nagy dicsőséget / Adsz téged szeretőknek,
  Hol örökké gyönyörködnek / És véled örvendeznek:
  Hajtsd hozzám te füledet, / Siess, tarts meg engemet.
 9. Soha nékik már nem lészen / Szükségük, szegénységük,
  Tartod őket védelmedben, / Hol nincs semmi félelmük:
  Éjjel-nappal könyörgök, / Halld meg én kérésemet.
 10. Vallást tészek, hálát adván / Néked, kegyes Istenem:
  Mindennémű szükségemben / Jelen voltál énnekem;
  Hajtsd hozzám te füledet, / Siess, tarts meg engemet!

Zsolt 31

szöveg: Thordai B., Debrecen, 1560 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (146. zsoltár)

Énekelhető a 476. dicséret (Ó, áldandó Szentháromság) dallamára is.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum - azaz: "Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha" A 31. bibliai zsoltár fent idézett latin kezdősora zárja a híres óegyházi himnuszt; a Te Deumot is - így pl. Kodály Zoltán Budavári Te Deumát is. 
Dávid szívből jövő imádságát, Istenbe kapaszkodó bizodalmát mondja el itt, melyhez mi is kapcsolódhatunk és a zsoltár szavai így válhatnak saját imádságunkká. 
Thordai Benedeknek, akinek nevét latinos formában a versfők árulják el, ez az egyetlen, 24 versszakból álló éneke maradt fenn, valószínűleg az 1540-es évekből. A kifogástalan ritmus és a szép költői nyelvezet mellett a versszakonként váltakozó kétféle refrénsor is fokozza az ének vonzóerejét és művészi hatását. (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés