Digitális Református Énekeskönyv

86. Hajtsd hozzám, Uram, füledet

zsolt-086.jpg

Az ének szövege

 1. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, / És hallgasd meg kérésemet,
  Mert igen szegény vagyok, / Az én szükségim nagyok.
  Tartsd meg testemet, lelkemet, / Tekintsd kegyes életemet,
  Szolgádhoz térjen kedved, / Ki bízik csak tebenned!
 2. Hozzád mindennap óhajtok, / Nagy szükségemben kiáltok;
  Te nagy irgalmad szerint / Kegyelmezz meg naponként!
  Szolgád lelkét vigasztald meg, / Uram, kiáltásom halld meg,
  Mert szívemet evégre / Emeltem fel az égre!
 3. Uram, jókedvű, édes vagy, / A te irgalmasságod nagy,
  Minden emberhez pedig, / Ki hozzád esedezik.
  Hallgasd meg azért kérésem, / És nézd meg esedezésem;
  Tekintvén kegyelmedre, / Figyelmezz beszédemre!
 4. Nagy szükségemben óhajtok, / Tehozzád szívből kiáltok,
  És te engem meghallgatsz, / Nyomorúságban nem hagysz.
  Bizony, nincs sehol több Isten, / Ki hozzád hasonló légyen,
  Nincsen több erős Isten, / Ki ily dolgot tehessen.
 5. E világon minden népek, / Kiket teremtél, eljőnek,
  És imádnak tégedet, / Dicsőítik nevedet.
  Mert te nagy és hatalmas vagy, / Csudatételed sok és nagy;
  Te vagy egyedül Isten, / Sehol Isten több nincsen.
 6. Vezess, Uram, útjaidban, / Hogy járjak igazságodban,
  És csak arra hajtsd szívem, / Hogy szent nevedet féljem.
  Néked, Uram, hálát adok, / Teljes szívemből vigadok,
  Mindörökké nevednek / Dicséretet éneklek.
 7. Mert megkegyelmezél nékem, / Megmentéd pokoltól lelkem;
  Újonnan feltámasztál, / A mélységből kihozál.
  Ímé, az istentelenek, / Uram, énreám dühödtek,
  Kik csak hatalmaskodnak, / Semmit reád nem adnak.
 8. De te, irgalmas Úr Isten, / Igaz vagy természetedben,
  Jó vagy, hű és kegyelmes, / Haragra késedelmes.
  Tekints reám, kegyelmezz meg, / Uram, szolgádat segítsd meg!
  Szolgálóleányodnak / Fiát fogadd magadnak!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1–2., 4., 6.

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés