Digitális Református Énekeskönyv

155. Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek

zsolt_155.jpg

Az ének szövege

 1. Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,
  Vége, hossza nincsen kegyelmességednek;
  Azért magasztallak felette mindennek,
  Mert hiszek lelkemben te ígéretednek.
 2. Kiáltásom, Uram, tőled el nem vetéd,
  Az én nyavalyámat csak te magad nézéd;
  Atyai voltodat rajtam éreztetéd,
  Irgalmasságodat mikor megjelentéd.
 3. A pokol torkából te kiszabadítál,
  És az én lelkemben engem megnyugtattál,
  Te ígéreteddel mikoron biztattál,
  Fiad által ismét fiaddá fogadtál.
 4. Kész mindenkor lelkem néked énekelni,
  Mind e világ előtt rólad vallást tenni,
  Sok jótételidért néked hálát adni,
  Örökkön örökké tégedet dicsérni.

Zsolt 30

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1744 (Irgalmazz, Úr Isten)

A 30.zsoltárra készült dicséret bevezető verseit e szövegre lehet énekelni: "1. Dávid prófétának imádkozásáról, Magasztaljuk Isten irgalmasságáról; El ne felejkezzünk ő nagy jóvoltáról, Vegyünk tanúságot Szent Dávid Királyról. 2. Erre tanítani akar a Próféta: Mi az, mely szívünket Istenhez indítsa; Amint harmincadik részében megírta; Jótétét Istennek ígyen magasztalta:"

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés