Digitális Református Énekeskönyv

85. Nagy kegyes voltál, Uram, földeddel

zsolt-085.jpg

Az ének szövege

 1. Nagy kegyes voltál, Uram, földeddel,
  Jákób nemzetivel a fogságban,
  Kiket rabságból hazaengedtél,
  Megbocsátottál nagy irgalmasan.
  Elengedted bűnüket, elfedted,
  Ellenük haragod enyhítetted.
  Uram, kegyesen fogadj el minket,
  Vedd el rólunk nagy haragod tüzét!
 2. Nemde mindörökké haragszol-é?
  Mind éltig nyújtod-é haragodat?
  Népedet már meg nem enyhíted-é?
  Hogy benned lelhessen vigasságot,
  És, noha nagyok a mi bűneink,
  Mégis kegyelmed mutasd minékünk,
  És, noha tettünk sok gonoszságot,
  De tőled kérünk irgalmasságot.
 3. Én meghallgatom, mit szól az Isten
  Az ő népének és ő szentinek:
  Békességet beszél kegyelmesen,
  Hogy bolondságból ne vétkezzenek.
  Akik őt félik, minden elhiggye,
  Közel azokhoz ő segedelme;
  Hogy dicsősége lakjék földünkben,
  Minden ínséget rólunk elveszen.
 4. Jóság a hűséggel találkozik,
  Békesség, igazság összeérjen;
  A hit e földön felnövekedik,
  És az igazság látszik az égen.
  Mindennemű jót ád az Úr Isten,
  És sok jó gyümölcs terem e földön.
  Az igazság mégyen őelőtte,
  És ő járása tart mindörökké.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés