Digitális Református Énekeskönyv

81. Örvendezzetek Az erős Istennek

zsolt-081.jpg

Az ének szövege

 1. Örvendezzetek Az erős Istennek!
  Énekeljetek Dicséreteket,
  Szép énekeket Jákób Istenének!
 2. Szép dicséretet Néki mondjon minden!
  Lantokban őtet És citerákban
  Dicsérjük vígan, Néki zengedezvén!
 3. Most ez új hóban (évben) Néki örvendezzünk
  Trombitaszóban! Rendelt időnkben,
  Víg ünnepünkben Illik énekelnünk!
 4. Mert Izráelnek Isten parancsolta,
  És a Józsefnek, Hogy ők ekképpen
  Éljenek híven, Jelül nékik hagyta.
 5. Hallgasd meg, népem, És közlöm tevéled
  Erős kötésem! Halld meg, Izráel,
  Amit szám beszél, És azt jól megértsed!
 6. Néked ne legyen Idegen istened,
  De egyedül én! Csak engem tisztelj,
  Senki mást ne félj. Nevemet becsüljed!
 7. Én vagyok neked Istened egyedül;
  Ínségben téged Megtartottalak,
  És kihoztalak Egyiptom földjéről.
 8. Tátsd föl csak szádat, És megtöltöm bőven;
  Menten meglátod, Hogy nagy bőséggel
  Lesz az eledel Csudálatosképpen.
 9. De az én népem Engem nem hallgata,
  Noha intettem Sűrű intéssel,
  De az Izráel Füleit befogta.
 10. Min elbúsulék, És őket elhagyám,
  Hogy bár menjenek Önnön kedvükre,
  És ösvényükre Szabadon bocsátám.
 11. Ha népem szívvel Szót fogadott volna,
  És ha Izráel Én utaimban
  És tanácsomban Járni akart volna,
 12. Én is legottan Az ő ellenségét
  Nagy hatalmamban Megvertem volna,
  Vetettem volna Rájuk én kezemet.
 13. Ő ellenségét Néki adtam volna,
  Jó szerencséjét Én őnékie
  Nagy sok időkre Terjesztettem volna.
 14. Búzát nékie Szépet adtam volna
  Eledelére. És nagy bőséggel
  A kősziklából Mézet adtam volna.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Kiemelt versek: 1–6.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés