Digitális Református Énekeskönyv

80. Hallgasd meg, Izráel pásztora

zsolt-080.jpg

Az ének szövege

 1. Hallgasd meg, Izráel pásztora, / És Józsefnek vezérlő Ura,
  Kit őrzöl, mint egy juhnyájat, / Fordítsd hozzánk szent orcádat!
  Aki ülsz a kérubokon, / Jelenjél meg világoson!
 2. Úr Isten, térj hozzánk ismétlen, / Őrizz meg minden gonosz ellen!
  Nyújtsad világosságodat, / Fordítsad ránk irgalmadat,
  Térítsd hozzánk szent orcádat, / És semmi nekünk nem árthat!
 3. Ó, Úr Isten, vajon míg tartod / Mirajtunk a te nagy haragod?
  Míg veted meg kérésünket? / Könnyhullatást kenyér helyett
  Adtál nekünk, és itattál / Minket nagy könnyhullatással.
 4. Te minket nagy szégyenbe ejtél, / Szomszédinkkal nem becsültettél;
  Lettünk az ellenség csúfja! / Tarts meg, seregeknek Ura!
  Világosítsd színed rajtunk, / És nem lesz semmi bántásunk!
 5. A szőlőtövet Egyiptomból / Elhozád, szolgálat házából,
  És a jó földbe plántálád, / Honnan a népet kihozád;
  E tágas téren nagy messze / Ő gyökere kiterjede.
 6. Ő széles árnyéka kiterjedt, / Béfödte a magas hegyeket,
  Az ő vesszői magasak, / Felnőttek, mint a cédrusfák,
  Ágait mind a nagy vízig / Kiterjeszté, a tengerig.
 7. Mért rontottad el kerítését, / Hogy átengedd az ellenséget,
  Ki szőlőjét leszaggassa? / Még gyökerét is tapossa!
  A vadak kitúrják szörnyen! / Hogy engedted ezt, Úr Isten?
 8. Uram, ismétlen térj mihozzánk, / Mennyekből szemed fordítsd reánk,
  És látogasd meg a szőlőt, / Melyet jobb kezed ültetett,
  Nézd meg a csemetét végre, / Kit szerzél dicsőségedre!
 9. Tűzzel megint megégettetik, / Teljességgel elpusztíttatik
  Haragodnak nagy tüzében. / Nyújtsd kezedet, ó, Úr Isten,
  Az emberre, kit kezeddel / Magadnak erősítettél.
 10. És mi el nem térünk tetőled, / Csak életünket erősítsed,
  És dicsérjük szent nevedet, / Úr Isten, vigasztalj minket!
  Világosítsd színed rajtunk, / És mi nyilván megtartatunk.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: P. Davantès, Genf, 1562

Kiemelt versek: 1–3., 8., 10.

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés