Digitális Református Énekeskönyv

79. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek

zsolt-079.jpg

Az ének szövege

  1. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek, / És szent templomodat megfertőztették, / Jeruzsálem városát elrontották, / És széjjel nagy kőrakásokra hányták. / Szolgáidnak testek, / Akik megölettek, / Adattak a hollóknak; / Húsuk te szentidnek / Ételül vettettek / A mezei vadaknak.
  2. A városon nagy sok vért kiontának, / A sok vér, mint vizek, széjjel folyának; / Oly szörnyű nagy öldöklést véghez vittek: / Nem volt, ki eltemetné a testeket. / A mi szomszédságunk / Csúfságot űz rajtunk; / Akik miköztünk laknak, / Minket nem becsülnek, / Sőt, csak kinevetnek, / Csúfolnak és gúnyolnak.
  3. Meddig haragszol, Uram, ránk ekképpen? / Haragod míglen gerjedez oly igen? / Bosszúállásodat meddig terjeszted, / Mely minket, mint a sebes tűz, megéget? / Bosszúdat azokra, / Ontsd a pogányokra, / Kik tégedet nem félnek. / Töltsd az országokra, / Hol nevedet soha / Nem tisztelik a népek!
  4. Mert Jákóbot ők megették, elnyelték, / Az ő nemzetségét megemésztették; / Minden házait földre lerontották, / Kietlen pusztaságra fordították. / Az atyák vétkéért, / Ne büntess mindezért, / Nagy haragod szűnjék meg! / Jövel, mi Istenünk, / Mert igen gyötretünk, / És kegyelmesen tarts meg!
  5. Tekintsd meg, Uram, kegyelmességedet, / A te szent nevedért segíts meg minket! / Szabadíts és tarts meg minket kegyesen, / Bűneinket bocsásd meg szent nevedben! / Hogy ne nevettessünk, / Kérdvén: Hol Istenünk? / Verd meg a pogány népet! / Vérét szolgáidnak, / Mit ők kiontának, / Nékik el ne engedjed!
  6. Jusson elődbe siralmuk azoknak, / Kik a rabságban sóhajtnak és sírnak; / Siess, mentsd meg, hogy ők el ne vesszenek, / Kik immár halálra ítéltettenek! / Szomszédinknak épen, / Fizesd meg hétképpen, / Amit velünk műveltek! / Hogy téged, Úr Isten, / Szidalmaztak szörnyen: / Őnekik mind fizesd meg!
  7. És mi úgy, mint te nyájad és sereged, / Hálákat adván, magasztaljuk neved; / Dicséretedet mindenkor hirdetjük, / És nemzetről nemzetre kiterjesztjük.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Strasbourg, 1545

Kiemelt versek: 1., 3., 5., 7.

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés