Digitális Református Énekeskönyv

77. Az Istenhez az én szómat

zsolt-077.jpg

Az ének szövege

 1. Az Istenhez az én szómat, / Emelém kiáltásomat;
  Hogy felkiálték hozzá, / Beszédem meghallgatá.
  Mindennémű szükségemben / Reménységem csak az Isten;
  Éjjel kezem feltartom, / Az égre hozzá nyújtom.
 2. Lelkem nagy bánatba esett, / Minden vigasztalást megvet,
  Az Isten rettent engem, / Ha róla emlékezem.
  Noha Istennek szívemben / Panaszlok nagy ínségemben,
  Lelkem mégsem találhat / Semmiben nyugodalmat.
 3. Szemeimet nyitva tartod, / Aludni éjjel sem hagyod;
  Erőmben úgy elfogyék, / Hogy egy szót sem szólhaték.
  Gondolám a régi időt, / És forgatám szemem előtt
  Az elmúlt esztendőket, / Hányám és vetém őket.
 4. E harag mindenkor tart-é? / Az Úr örökké elvet-é?
  Nincsen-e őnekie / Énhozzám semmi kedve?
  Elfogyott-é nagy kegyelme, / És ő atyai szerelme?
  És immáron megszűnék, / Amit nékünk megígért?
 5. Teljességgel elfogyott-e / Hozzánk való nagy szerelme?
  Elaludt-e irgalma / Az ő nagy haragjába’?
  Végül mondtam: odavagyon / Az én életem immáron,
  Isten megvonta kezét, / Nem nyújtja segedelmét.
 6. De meggondolám ismétlen, / Miket míveltél régenten:
  A te nagy csudáidat, / Miket sok ember látott.
  Csudáidról gondolkodva, / Miket láték dolgaidba’,
  Elmélkedém erősen, / Végre szólék ekképpen:
 7. Ó, erős és kegyes Isten, / Szent vagy cselekedetidben,
  És sehol senki nincsen / Hozzád hasonló Isten.
  Csuda, Isten, a te dolgod, / Amint gyakran megmutatod,
  Minden népek jól látják / Hatalmadnak nagy voltát.
 8. Népedet te kimentetted, / Nagy ínségéből kivetted,
  Jákóbnak és Józsefnek / Nemzetét mindkettőnek.
  Hogy a víz téged meglátott, / Ott nagy félelemre jutott,
  És a tenger mélysége / Hirtelen megrendüle.
 9. A felhők esőt ejtettek, / És nagy mennydörgések lettek,
  A magas ég harsogott, / Széjjel minden csattogott.
  Sűrű nyílvesszők repültek, / Sebes kőesők is estek,
  Olyan nagy villámlás lett, / Hogy az egész föld fénylett.
 10. A föld megrendült ím, szörnyen, / Utad lett a nagy tengeren;
  Általmentél a vízen, / Lábad nyoma még sincsen.
  A te szerelmes népedet, / Mint egy nyájat, vezérletted,
  Kihoztad hatalmaddal / Mózes és Áron által.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1551

Kiemelt versek: 1–2., 6–7.

Meghallgatható dallama

Tartalmát legrövidebben így foglalhatjuk össze: csüggedéstől hálaadásig. Szomorú jelenének gondolatairól a zsoltáros figyelme egyre inkább Isten szabadító tetteire irányul, és szíve végül fokozatosan megtelik hálával Jákóbtól és Józseftől Mózesig és Áronig mindenütt és mindenben meglátja és újra átéli a könyörülő és szabadító Isten személy szerint mindig és mindenkire érvényes segedelmét. (Csomasz Tóth K.)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés