Digitális Református Énekeskönyv

6. Uram, te nagy haragodban

zsolt-006.jpg

Az ének szövege

 1. Uram, te nagy haragodban, / Mely miatt vagyok búban,
  Engemet ne feddj meg!
  És haragodnak tüze, / Szűnjék meg sebessége,
  Melyben ne büntess meg!
 2. Nékem, Uram, légy irgalmas, / Mert vagyok nagy fájdalmas.
  Ne hagyj, Uram, kérlek!
  Gyógyítsd meg kínjaimat, / Elgyöngült tagjaimat
  Újítsd meg, hogy éljek!
 3. Lelkem igen háborodik, / Ínségében bánkódik,
  Kesergek szívemben:
  Uram, meddig hagysz engem / Ily erősen vergődnöm
  E nagy gyötrelemben?
 4. Térj, Uram, kegyesen hozzám, / Mert, jaj, elfogyatkozám!
  Te nagy irgalmadból
  Szánj meg nagy nyavalyámban / És keserves kínomban:
  Ments meg a haláltól!
 5. Elfáradtam bánatimban, / Egész éjjel sírtomban;
  Könnyhullatásimmal
  Nedvesítem ágyamat, / Áztatom nyoszolyámat,
  Sűrű siralmimmal.
 6. Sok szomorúságom miatt / Az én orcám elhervadt,
  Szemem homályosult;
  Ezt szerzik ellenségim, / Vigadnak gyűlölőim,
  Min szívem elbúsult.
 7. Azért éntőlem menjetek, / Kik gonoszságban éltek;
  Távozzatok innen!
  Mert az Úr kiáltásom, / Meghallgatá sírásom,
  És bevett kedvébe.
 8. Könyörgésem meghallgatja / Az Úr, és elfogadja
  Én imádságomat,
  És amit tőle kérek, / Minden jókat megnyerek,
  Úgy kívánja jómat.
 9. Azért minden ellenségim / És én háborgatóim,
  Pironkodjatok el!
  Már mind hátra térjetek, / És megszégyenüljetek
  Nagy hirtelenséggel!

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1542

Kiemelt versek: 1., 3–4., 8.

Meghallgatható dallama / orgonafeldolgozásban

A hét bűnbánati zsoltár (Zsolt 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) közül az első, azonban nem a bűnbánó bűnös szólal meg itt, hanem a szenvedő és segítséget kérő emberé. Szövegét a 2-3. és a 6-7. versekben - az érthető, értelmes éneklés érdekében - igazítottuk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés