Digitális Református Énekeskönyv

72. Uram, a te ítéletedet

zsolt-072.jpg

Az ének szövege

 1. Uram, a te ítéletedet / Adjad a királynak,
  És igazságodnak értelmét / A király fiának,
  Hogy ő a te nagy seregedet / Igazán ítélje,
  És a te sok szegény népedet / Törvénnyel vezérlje.
 2. Előtte térdet, fejet hajtnak / Az idegen népek,
  A földet előtte csókolják / Minden ellenségek.
  A tengermelléki királyok / És szigetbéliek,
  Az arábiai gazdagok / Ajándékkal jőnek.
 3. Nagy alázatosan imádják / Őt minden királyok;
  Minden népek csak őt szolgálják, / És ő leszen Uruk,
  Mert ő a szegényt megsegíti, / Mind aki őt hívja,
  És a nyomorultat megmenti, / Kinek nincs gyámola.
 4. A szűkölködőket megszánja / Nagy kegyességében,
  És a szegényt hozzá fogadja, / Megőrizvén híven.
  Megtartja erőszaktól őket, / És a csalárdságtól;
  Drágának tartja ő vérüket, / Megmenti gonosztól.
 5. E földön minden nemzetségek / Őt áldják nagy vígan,
  És szívük szerint dicsekednek / E kegyes királyban.
  A pogányok is így dicsérik: / Dicsőség Istennek,
  Aki nagy csudákat cselekszik, / Ura Izráelnek.
 6. Az ő neve nagy dicsőséggel / Mindenütt áldatik,
  Szentségének dicséretével / Mind e föld eltelik.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Strasbourg, 1545

Meghallgatható: dallama

Messiási zsoltár, mely Isten országára és magára a Messiásra vonatkozó jövendölésként az igazi uralkodó alakját rajzolja meg. „Ne szűnjünk meg ezzel a zsoltárral  fohászkodni — különösen egy új esztendő kezdetén —, hogy érvényesüljön napjainkban és világunkban az isteni igazság és megítélés! Annál is inkább, mert minden kornak és társadalomnak szüksége van vezetőre, nevezzék akár elnöknek, akár fejedelemnek." - írja Fekete Csaba, aki hozzáteszi: "Az eszményi uralkodót személyes és közösségi életünkben csak a békesség fejedelme, csak Isten küldötte, Jézus Krisztus mint földi ország nélküli király testesíti meg.”  Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés