Digitális Református Énekeskönyv

68. Hogyha felindul az Isten

zsolt-068.jpg

Az ének szövege

 1. Hogyha felindul az Isten, / Elkergettetnek szertelen
  Minden ő ellenségi.
  És elfutamodnak széjjel / Ő haragos színe elől
  Minden ő gyűlölői.
  Úgy elűzetnek hirtelen, / Mint a füst semmivé leszen,
  Elvész minden ő dolguk;
  Mint viasz olvad a tűztől, / Úgy az ő kemény színétől
  Elvesznek a gonoszok.
 2. De az igazak mindnyájan / Örvendeznek nagy vígságban
  A kegyes Isten előtt;
  És víg szívvel énekelnek, / Hogy ő kevély ellenségek
  Megszégyenült, elveszett.
  Nagy örömmel az Istennek, / Énekeljetek nevének,
  Dicsérjétek, áldjátok;
  Ki puszta földeken megyen, / Kinek neve erős Isten:
  Őtet magasztaljátok!
 3. Őelőtte vigadjatok, / Mert ő az árváknak atyjok,
  Kiket táplál kegyesen;
  Az özvegyeknek oltalma / Az ő isteni hatalma,
  Lakván ő szentségében.
  Isten a mi segedelmünk, / És kegyesen lakik velünk,
  Őriz minket mint népét;
  Élet és halál kezében, / Ő az erős, örök Isten,
  Megtartja minden hívét.
 4. Énekeljetek Istennek, / Ki lakója az egeknek,
  Kiket teremtett régen.
  Ahol nagy hatalmával ül, / Honnan szava úgy megdördül,
  Hogy zeng és harsog minden.
  Dicsérjétek nagy hatalmát, / Ki felséges méltóságát
  Izráelen láttatja!
  Kinek nagy erejét ott fönn, / Az égen és a felhőkön
  Senki sem tagadhatja.
 5. Ó, csudálatos az Isten / Az ő dicső szentségében!
  Ki Izráel népének
  Erőt ád nagy kegyelmesen; / Azértan minden időben
  Mitőlünk dicsértessék!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: M. Greiter, Strasbourg, 1525

Meghallgatható dallama

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés