Digitális Református Énekeskönyv

5. Úr Isten, az én imádságom

zsolt-005.jpg

Az ének szövege

 1. Úr Isten, az én imádságom, / Kérlek, vegyed füleidbe,
  És hallgass meg kérésembe’! / Én Istenem és én királyom,
  Értsd meg mondásom.
 2. Tekintsed meg esedezésem, / És halld meg kiáltásomat,
  Midőn hívlak, királyomat! / Meghallgatod én könyörgésem,
  Bizonnyal hiszem.
 3. Jó reggel meghallgatsz engemet, / Uram, még virradta előtt,
  Idején a nap hogy feljött; / Elődbe számlálom ügyemet,
  Várván kegyelmet.
 4. Mert egyedül vagy olyan Isten, / Kinek a gonoszság nem kell;
  És aki gonosz bűnben él, / Nem mehet hozzád semmiképpen,
  Míg él vétekben.
 5. A kábák és az esztelenek / Nem állhatnak színed előtt;
  Gyűlölsz minden gonosztévőt, / És tőled távol űzettetnek
  Mind az ilyenek.
 6. Akik csak hazugságot szólnak, / A gyilkosokat, rablókat,
  Szörnyen elveszted azokat; / Kik embert hamisan megcsalnak,
  Megutáltatnak.
 7. Én pedig nagy jó reménységgel / Bémegyek szent templomodba,
  És imádlak szent házadba’; / Nagy jóvoltodért félelemmel
  Szolgállak szívvel.
 8. Uram, vezérelj igazságban / Ellenségimnek láttokra,
  Kik igyekeznek káromra; / Oktass, hogy a te útjaidban
  Járhassak jobban.
 9. Mert szájukban nincs egy igaz szó, / Szívük teljes nyavalyával,
  Nyelvük szól nagy álnoksággal, / Torkuk oly, mint a nyílt koporsó,
  Hol nincs semmi jó.
 10. Büntesd meg, Uram Isten, őket, / Tedd semmivé tanácsukat,
  Rontsd el ő találmányukat; / Kik ellenkeznek, verd meg őket,
  A pártütőket!
 11. És hogy azok mind örüljenek, / Akik bíznak csak tebenned,
  Szívből szeretik szent neved: / Engedd, hogy vígan Felségednek
  Énekeljenek.
 12. Az igazat mert te megáldod, / Te nagy irgalmasságoddal
  Körülveszed, mint paizzsal; / A gonosz ellen őt megtartod,
  És oltalmazod

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1542

Kiemelt versek: 1–4., 7–8., 11–12.

Meghallgatható dallama vagy orgonafeldolgozásban

Reggeli könyörgés, panasz az esztelenek ellen, végül pedig hitvallás Isten gondviseléséről. „Rejtve ne maradjon a bibliaolvasó és az éneklő előtt az 5. zsoltárban ütköző két magatartás. Váltakozva kapnak hangot. Ez a keresztyén ember tapasztalása világszerte. Bizakodik a hitvalló, nem csupán esedezik oltalomért és meghallgatásért, a másik, istentelen fél ellen kér védelmet.” (Fekete Cs.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés