Digitális Református Énekeskönyv

67. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból

zsolt-067.jpg

Az ének szövege

 1. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból, / És kegyesen fordulj hozzánk,
  Oltalmazz meg minden gonosztól, / Szent színedet fordítsd reánk,
  Hogy e földön minden / Megismerje szépen / A te utadat,
  És a pogány népek / Téged tiszteljenek, / Megtartójukat.
 2. És akkoron dicsérnek téged, / Dicsérnek téged a népek,
  Nagy tisztességet tesznek néked. / A pogányok is örülnek,
  Midőn mindeneket / És a pogány népet / Szent igazsággal
  Bírod és ítéled, / És jóra vezérled / Nagy hatalmaddal.
 3. Dicsérjen téged minden nemzet, / Úr Isten, téged dicsérjen!
  A föld teremjen bő gyümölcsöt, / Áldjon meg minket az Isten!
  Adja szent irgalmát, / Nyújtsa bő áldását, / És ő felségét
  Félje és rettegje / E föld kereksége / Mint ő Istenét.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Strasbourg, 1545

Meghallgatható dallama

Isten népének missziói küldetéséről szól ez a zsoltár. Könyörgés az ő áldásáért, mely bizonyság és az Úr megismerésének eszköze lehet minden nép felé. A 3. versszakban a malaszt és az áldomás kifejezéseket érthetőbb szavakkal váltottuk ki.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés