Digitális Református Énekeskönyv

66. Örvendj, egész föld, az Istennek

zsolt-066.jpg

Az ének szövege

 1. Örvendj, egész föld, az Istennek, / És énekelj szép zengéssel!
  Nagy dicsőségét szent nevének / Mindenek dicsérjék széjjel.
  Mondjátok ezt az Úr Istennek: / Csudálatosak dolgaid,
  Erősséged nagy, hozzád esnek / Hízelkedvén ellenségid.
 2. A te isteni felségedet / E földön mindenek áldják,
  És dicsőséges szent nevedet / Énekléssel magasztalják.
  Jertek, és ezt jól meglássátok, / Minden jól ide figyelmezz:
  Istennek mily csudálatosok / Dolgai az emberekhez.
 3. A tengert és a folyóvizet / Megszárasztja, hogy a népnek
  Lábuk szárazon általmehet, / Min szíveink örvendeznek.
  Országa megmarad örökké, / Szeme lát minden népeket,
  Akik feltámadnak ellene, / Előmenetük nem lehet.
 4. Áldjátok a mi Istenünket / E földön, minden emberek,
  Dicsérjétek az ő szent nevét / Nagy zengéssel, minden népek.
  Mert életünket ő megadá / Az ő nagy kegyességéből,
  Lábainkat meggyámolítá, / Oltalmazván eleséstől.
 5. De minket igen megpróbáltál, / Megkeserítettél, Isten.
  Megolvasztottál, tisztítottál, / Mint ezüstöt, a nagy tűzben.
  Minket, te szegény szolgáidat / Adtál ellenség tőrében,
  Kik hevederrel tagjainkat / Megkötözték nagy erősen.
 6. Mi fejünkre népet ültettél, / Mint a barmok, terheltettünk;
  Nagy árvizet ránk eresztettél, / Sebes tűzön általmentünk.
  De te kihoztál, Uram, minket, / Megenyhítettél, nyugtattál,
  Templomodban azért tégedet / Dicsérlek szép áldozattal.
 7. Jertek, halljátok, hadd beszéljem / Tinéktek, istenfélőknek,
  Amiket Isten tett énvélem, / Mily kegyesen tett lelkemnek!
  Hogy szájammal hozzá kiálték, / Ottan meghallgata engem,
  Azért beszédével nyelvemnek / Mindenkor őtet dicsérem.
 8. Légyen áldott a nagy Úr Isten / Az ő nagy kegyességéért,
  Ki meghallgatott kérésemben, / És kegyelmesen hozzám tért!

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Genf, 1551

Meghallgatható holland reformátusoktól. Dallama

A 66. zsoltár a húsvéti idő Jubilate vasárnapjának kezdőéneke: Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini ejus - azaz: Örvendezz Istennek, te egész föld. Énekeljétek az ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az ő dicséretét! Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a te műveid: a te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid. A zsoltárt énekelve Istennek elsősorban arra a csodálatos nagy művére gondolhatunk, amelyet ő Krisztus feltámadásával szerzett.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés