Digitális Református Énekeskönyv

65. A Sionnak hegyén, Úr Isten

zsolt-065.jpg

Az ének szövege

 1. A Sionnak hegyén, Úr Isten, / Tied a dicséret,
  Fogadást tesznek néked itten, / Tisztelvén tégedet,
  Mert kérésüket a híveknek / Meghallod kegyesen,
  Azért tehozzád az emberek / Jönnek mindenünnen.
 2. Rajtam a bűnök erőt vettek, / Terhelvén engemet,
  De nagy volta te kegyelmednek / Eltörli vétkünket.
  Boldog, akit te elválasztál, / Fogadván házadba,
  Hogy előtted nagy buzgósággal / Járjon tornácodba.
 3. Javaival a te házadnak / Megelégíttetünk,
  Szép dolgain te templomodnak / Gyönyörködik szívünk.
  A te csuda igazságodból / Megfelelsz minekünk,
  Hallgass meg, Isten, velünk tégy jól, / Ó, mi segedelmünk!
 4. Mindenek csak tebenned bíznak / E föld kerekségén,
  Akik széjjel messze lakoznak / A tengernek szélén.
  Te mondhatatlan hatalmaddal / A magas hegyeket
  Körülfogod, mintegy abronccsal / Erősítvén őket.
 5. Tengeri habok nagy zúgását / Te megcsendesíted,
  A pogány nép zúgolódását / Ottan megszünteted.
  Nagy félelmükben elbágyadnak / Mindenek e földön,
  Nagy voltán a te csudáidnak, / Miknek számuk nincsen.
 6. Te megvigasztalsz mindeneket / Reggel a napfénnyel,
  És biztatsz minden embereket / Csillagokkal éjjel.
  Áldásaiddal látogatod / Az elszáradt földet,
  Hasznos esőkkel meglágyítod, / Gazdagítván őtet.
 7. A te kutaidból a vizek / Soha el nem fogynak,
  Hogy a szép földi vetemények / Szaporodhassanak.
  A barázdákat megitatod / A szántóföldeken,
  A vetést szép esővel áldod, / Hogy bőven teremjen.
 8. Megkoronázod az esztendőt / Nagy sok javaiddal,
  Lábaid nyoma nagy bőséget / Csepegtet áldással.
  Lakóhelyei a pusztáknak / Folynak kövérséggel,
  Hegyek és halmok vigadoznak / Nagy bő termésekkel.
 9. A szép sík mezők ékeskednek / Sok gazdag nyájakkal;
  Villognak a szép szántóföldek / Sűrű gabonákkal.
  A hegyoldalak, mezőföldek / Szép búzanövéssel
  Örvendeznek, és énekelnek / Nagy gyönyörűséggel

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: G. Franc, Strasbourg, 1545

Meghallgatható dallama, orgonafeldolgozásban

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés