Digitális Református Énekeskönyv

393. Dicséretet mond nyelve mindennek

D_393_dicséretet.jpg

Az ének szövege

 1. Dicséretet mond nyelve mindennek
  Tenéked, könyörülő Istennek,
  Hogy meglátván nyavalyás sorsunkat,
  Elvégezted szabadításunkat,
  Evégre Fiad küldéd e világra,
  Hogy utat nyisson nékünk mennyországra.
 2. Megaláztad, hogy felmagasztaljon,
  Ő szomorkodott, hogy vigasztaljon;
  Szegénységben élt, hogy gazdagítson,
  Meghalt, hogy minket megszabadítson
  Kárhozatától az örök halálnak:
  Ily dolgot még angyalok is csudálnak.
 3. Áldott légy, Atyánk, hogy könyörültél,
  És hozzánk ilyen megtartót küldtél!
  Vígy elébb ennek ismeretében,
  Adj üdvösséget Fiad nevében;
  Igaz hit által köss össze ővele,
  Melynek a szeretet légyen kötele.
 4. Tekints Fiadnak szent érdemére,
  Melyet elődbe tett drága vére;
  Érte bocsásd meg sok bűneinket.
  A kárhozattól szabadíts minket,
  Általa végre hozzád égbe érjünk,
  Ott szent Fiaddal s Lelkeddel dicsérjünk!

szöveg: Keresztesi J., Debrecen, 1806 | dallam: G. Franc, Genf, 1551 (50. zsoltár)

Meghallgatható: dallama

Az alapdallamként szolgáló 50. zsoltárt régen adventi zsoltárként tartották számon; a második Adventre, azaz Krisztus ítéletre való eljövetelére gondolva.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés