Digitális Református Énekeskönyv

391. A sötétség szűnni kezd már

D_391_asötétség.jpg

Az ének szövege

 1. A sötétség szűnni kezd már,
  Az a csillag eljő hozzánk,
  Véget ér a gyász, a sóhajtás.
 2. Ahol az a csillag kigyúl,
  A többi mind elhalványul,
  Őelőtte minden térdre hull.
 3. Ahol annak fénye árad,
  A halálból élet támad,
  A gonosznak híre sem marad.
 4. Ébredj föl hát, aki alszol,
  Támadjál föl a halálból,
  S fölragyog majd néked a Krisztus.

szöveg: Pálhegyi D. | dallam: karácsonyi kolinda

Kánonban is énekelhető, befejezéskor elfogyó szólamokkal.

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Az Úr közel! – a Fil 4,4 üzenete hatja át ezt a kánonként énekelhető, most újként felvett énekünket is. A sötétségben kigyúló, majd egyre közeledő, fényével minden mást elhalványító csillag Krisztus képe, aki testet öltésével jött egészen közel hozzánk. Mit kell tennünk, hogy ezt megtapasztaljuk személyesen is? Csak annyit, amit Pál apostol mond: Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Ef 5,14)
Szép zenei kifejezést ad szövegnek, ha nem elfogyóként fejezzük be a kánont, hanem az utolsó sort mindaddig ismételjük, amíg a harmadik szólam is a végére ér és ebben az utolsó, együtt énekelt sorban a ’d’ záróhang nagyterces D dur hangzattá fényesedik.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés