Digitális Református Énekeskönyv

390. Várj, ember szíve, készen, mert jő a Hős, az Úr

D_390_389_várj.jpg

Az ének szövege

 1. Várj, ember szíve, készen, mert jő a Hős, az Úr,
  Ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul,
  Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok:
  Kit vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő.
 2. Jól készítsétek útját! A Vendég már közel!
  Mi néki gyűlölt, utált, azt mind vessétek el!
  A völgyből domb legyen, Hegycsúcs a mélybe szálljon,
  Hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen.
 3. Az Úr elé ha tárod a szív alázatát,
  Őt nem hiába várod: betér hozzád, megáld.
  A testi gőg: halál! De bűnödet ha bánod,
  Szentlelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.
 4. Ó, Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív:
  Te készítsd el: tenéked lesz otthonod e szív.
  Jer hű szívembe hát! Habár szegény e szállás,
  De mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát.

szöveg: V. Thilo, 1642 | fordítás: Czeglédy S. | dallam: Lyon, 1557

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Legismertebb adventi énekünk szövege Ézsaiás próféciáján (Ézs 40,3–11) alapszik, amelyet Máté evangéliuma Keresztelő Jánosra mutatva így idéz: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Mt 3,3) 
Igen tömör és tartalmas a négy versszak szövege. Az első vers türelemre int: várj, mert Isten cselekszik! Ő gondoskodik a megoldásról, amely megtöri az ősi átkot, és elhozza a fényt, az üdvösséget. A második vers már cselekvésre szólít. Ám ez az előző vers nélkül csak céltalan kapkodás lenne, mert csak akkor lehet eredményes az útkészítés, ha tudjuk, ki az, akit várunk, és honnan érkezik. A harmadik vers szövege befelé fordul, önvizsgálatra indít, a záró vers pedig – mely későbbi hozzátétel – ezt folytatva a hívő szív alázatos könyörgését fogalmaz­za meg.
Az új énekeskönyvben más korálénekekhez hasonlóan hosszabb; negyed értékekben találjuk a dallamot.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés