Digitális Református Énekeskönyv

388. A jöttöd miként várjam

D_388_jöttöd.jpg

Az ének szövege

 1. A jöttöd miként várjam, / Hogyan fogadjalak,
  Ki mindeneknek vágya, / Ki lelkem éke vagy?
  Ó, Jézus, gyújts e szívbe’ / Most szent szövétneket,
  Hogy keressem és értsem / Te szent tetszésedet!
 2. Ma Sionod hint néked / Zöld pálmaágakat,
  És én is áldlak téged, / Mondván zsoltárokat.
  A szívem örvendezve / Csak téged dicsőít,
  És buzgón zengedezve / Hirdeti tetteid.
 3. Ó, mit tettél te értem, / Mint szerzél örömet!
  Nemrég még testem-lelkem / Kínok közt szenvedett,
  És áldott országodból / Én, jaj, kiűzettem;
  Te örök jóvoltodból / Azt visszanyerhettem.
 4. Én rút fogságban voltam, / Te megszabadítál,
  És voltam gyalázatban, / Te felmagasztaltál,
  És égi dicsőségre / Te magad emeltél,
  És örök üdvösségre / Te elsegítettél.
 5. Az örök fényességből / E földre mi hozott?
  A szerelmed, mely mennyből / Engem itt meglátott!
  Mert láttad e világot / S a tenger szenvedést:
  Otthagyván mennyországot, / E földre hoztál fényt.
 6. Ezt jól szívedbe véssed, / Kit bánat ért vagy gyász,
  Kit lelki szenvedésed, / Sok bűnöd megaláz!
  Ó, ne félj, közel van már / A te segítséged,
  Mert Jézus, földre szállván, / Hozza békességed.
 7. Már éjjel-nappal nem kell / Azon aggódnotok,
  Hogy pislákoló hittel / Miként fogadjátok,
  Mert önként jön le hozzánk / Az élő Szeretet,
  Örömöt, békét hoz ránk / A bűn és baj helyett.
 8. Ó, ne féljetek tőle, / Bár sok a bűn, a gond,
  Hisz elfedezi őket / A mi hű Megváltónk!
  A megtérő szíveknek / Ő üdvösséget hoz,
  A benne reménylőknek / Ő békességet oszt.
 9. Hát ne félj ellenségtől, / Se mérges nyilától:
  A szabadítás eljön / Az egek Urától!
  A győztes Jézus jön már, / És győzelmet szerez,
  És zúg és zeng a zsoltár, / A földön béke lesz.
 10. Az Úr ítélni fogja / Az őt ítélgetőt,
  De kebelére vonja / Az őbenne hívőt.
  Ó, jöjj el, Dicsőségünk, / A lelkünk óhajtoz,
  Hisz te vagy örökségünk, / Hát emelj magadhoz!

szöveg: P. Gerhardt, 1653 | fordítás: Zengedező mennyei kar, 1735 | dallam: M. Teschner, 1614

Meghallgatható: kórus/gyülekezeti ének

Advent első hetének legfontosabb koráléneke. Karl Barth szerint a hit általi megigazulás himnusza, melynek második verse a virágvasárnapi történetre – a középkori olvasmányrendben advent első vasárnapjának evangéliumára – utalva a királyként érkező Krisztust dicsőíti. Az 1-5. vers Jézushoz szóló imádság, a 6-10. versek a gyülekezethez szóló prédikáció.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés