Digitális Református Énekeskönyv

387. Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja

D_387_áldott.jpg

Az ének szövege

 1. Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja,
  Ki az ő népét, ím, meglátogatta,
  És megváltotta, mint ígérte régen, / Nagy kegyelmében.
 2. A szent próféták eleitől fogva
  Az Úr Jézusról szóltak álmélkodva;
  Bölcsek, királyok, szegények őt várták, / Látni kívánták.
 3. Kik a halálnak árnyékában járunk,
  Te vagy, ó, Jézus, tündöklő világunk;
  Békesség útján, míg a mennybe érünk, / Te vagy vezérünk.
 4. Benned jelent meg az Isten kegyelme,
  Melyet nem ér föl az emberi elme;
  Mert hitünk titka, hogy e földre jöttél, / Testbe öltöztél.
 5. Ádventi vendég, végy szállást minálunk,
  Szívünkben állíts trónt, örök Királyunk.
  Téged követni és szolgálni néked / Te adj hűséget!

szöveg: Sántha K. | dallam: Debrecen, 1774 (Krisztus Urunknak áldott születésén)

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Sántha Károly énekszövege első három versszakában Zakariás énekét (Lk 1, 68-80) idézi, aki fia, Keresztelő János születésekor már beteljesedni látta a próféták ígéreteit a születendő Krisztusban. A negyedik versszak első sora Pál apostolra utalva (Tit 2, 11-14) már a második eljövetel felé mutat.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés