Digitális Református Énekeskönyv

382. Áldott Izráelnek Ura

D_382_áldott.jpg

Az ének szövege

 1. Áldott Izráelnek Ura, / Mert ő a kegyelmes Atya,
  Ki mindeneket megáldott, / És szent Fiával megváltott.
 2. Dávidnak ezt megígérte, / Próféták által hirdette,
  Ígéretét nem feledte, / Szent Fiát értünk elküldte.
 3. Hogy kimentsen a veszélyből, / Törvénynek nehéz átkából,
  Kárhozatból és kétségből, / A rettenetes fogságból.
 4. Megmutatta nagy jóvoltát, / Hozzánk való nagy irgalmát,
  Teljesítette mondását, / Esküvését, fogadását.
 5. Ábrahámnak ezt fogadta, / Amikor neki azt mondta,
  Hogy egykor tőle származik, / Kiben minden megáldatik.
 6. Hogy a békételenségből, / Megszabadulván a bűnből,
  Kárhozattól és kétségtől, / Pokolbéli ellenségtől,
 7. Néki szentségben szolgáljunk, / Mert Krisztus a mi váltságunk,
  Csak ő a mi igazságunk, / Akit hittel megragadunk.
 8. Téged, gyermek, pedig hívnak / Az Isten prófétájának,
  Hogy utat készíts az Úrnak, / Ki ellene áll pokolnak.
 9. Vezérelsz minket hozzája, / Mert ő az üdvösség útja,
  Kit jóvoltából az Atya / A tévelygőknek mutata.
 10. Ily kegyelmes volt az Atya, / Tekintve romlott sorsunkra,
  Mert mennyországból meglátott, / Szent Fia vérén megváltott.
 11. Azért nézz reánk Úr Isten, / Kik megvakultunk a bűnben,
  Gerjessz Szentlelket szívünkben, / Hogy élhessünk mi lelkünkben.
 12. Dicséret néked, szent Atyánk, / Ki uralkodol mennyekben,
  Szent Fiaddal mindörökké, / Szentlélekkel egyetemben.

Lk 1,68–79 | Benedictus, Zakariás éneke
szöveg: Komjáti, 1574 | dallam: Kolozsvár, 1744 (Örvendezzen már e világ)

Keresztelő János születése is a karácsony előtörténeteihez tartozik. Zakariás, János apja prófétai szavakkal tesz tanúságot arról, hogy a Messiás (Krisztus) az ószövetségi ígéretek beteljesítője. Énekünk 8-9. verse (Lk 1,76-77 alapján) Keresztelő János prófétai feladatáról szól, aki a Krisztusra mutató útkészítő. A keresztyén egyház hagyományában Zakariás éneke (latin kezdettel: Benedictus Dominus Deus) a hajnali imaórákban kapott állandó helyet. Ennek elsődleges alapja a bibliai 78. vers, mely Krisztust a felkelő naphoz hasonlítja, mely „meglátogat minket a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.” (Lk 1,78-79)
A dallamot "Örvendezzen már e világ" szöveggel ismerhettük eddig.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés