Digitális Református Énekeskönyv

381. Küldé az Úr Isten

D_381_küldé.jpg

Az ének szövege

 1. Küldé az Úr Isten / Hűséges szolgáját,
  Szűzhöz Názáretben, / Gábriel angyalát, / Hozzánk jókedvében:
 2. Menj el Máriának / E jót megmondani,
  A régi Írásnak / Titkát jelentsed ki / Angyali erőddel.
 3. Mondd ezt: Ó, szent, kegyes, / Üdvözlésem végyed;
  Ajándékkal teljes, / Az Úr van tevéled; / Szűnjék hát félelmed.
 4. Szent szűz, méhedbe vedd / Az Úr Isten Fiát,
  Melyben megőrizzed / A szüzesség jussát, / Minden tisztaságát.
 5. Hallá s elfogadá / E parancsolatot,
  Hívé, és fogada / Méhében magzatot, / De nagy Csudálatost,
 6. Emberi nemzetnek / Hű tanácsadóját,
  Jövendő életnek / Maradandó atyját / Örök békességben;
 7. Kinek erőssége / Minket úgy őrizzen,
  Hogy a világ vétke / Minket meg ne sértsen, / Pokolra ne vessen;
 8. De a Bűnbocsátó / Végye el vétkünket,
  Légyen igazítónk, / Adjon örökséget / Mennyek országában.

Lk 1,26–38
szöveg: Mittit ad virginem latin szekvencia (P. Abelardus) | fordítás: Lőcse, 1635 | dallam: Kolozsvár, 1744

Dallam bemutatása

A 11-12. század fordulóján – eredetileg latinul - keletkezett, az angyali üdvözlet történetét rímes formában elmondó ének. A reformációt követően, anyanyelvű fordításban megtalálható nemcsak nálunk, de más nemzetek énekgyűjteményeiben is. Az adventi szekvencia ezzel a magyar szöveggel csak az 1635-ös Eperjesi graduálban található, ott eredeti – párversenként változó – dallammal, nálunk – más énekeskönyvekhez hasonlóan – egyszerűbb dallammal, válogatott versekkel. Bővebben

Meghallgatható az Eperjesi Graduálban található formában, Michael Praetorius kórusletétjével váltakozva

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés