Digitális Református Énekeskönyv

546. Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket

D_546_547_adj.jpg

Az ének szövege

 1. Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket,
  Szent igédben építs meg minket,
  Adjad megismernünk természetünket,
  Tekintsd meg szükségünket, könyörgésünket:
  Adj igaz hitet.
 2. Te vagy, Atyánk, örök Úr Isten,
  Kiben semmi kétségünk nincsen;
  Neveljed hitünket te szent igédben,
  Szent Fiadnak, Krisztusnak ismeretében,
  Üdvösségünkben.
 3. Te vagy, Krisztus, mi Üdvözítőnk,
  Szent Atyádnál békességszerzőnk;
  Mi életünk vagy te, lakozzál bennünk,
  Hogy minden mi dolgunkban téged dicsérjünk
  És dicsőítsünk.
 4. Ó, Szentlélek, kérünk tégedet: Bátorítsad a mi szívünket;
  Vigasztalj meg minket s igazgass minket,
  Hogy hallván, megérthessük te szent igédet,
  Üdvösségünket.

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1744 (Hallgass meg minket, nagy Úr Isten)

Huszár Gál első énekeskönyvének elején található először, de egészen 1806-ig minden énekeskönyvben szerepel ez a könyörgés.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés