Digitális Református Énekeskönyv

545. Jövel, Szentlélek Úr Isten

D_545_544_Jövel.jpg

Az ének szövege

 1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, / Lelkünknek vigassága,
  Szívünknek bátorsága,
  Adjad minden híveidnek / Te szent ajándékodat;
  Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten!
 2. Jövel, elhagyatottaknak / Nemes vigasztalója,
  Árváknak édes Atyja!
  Töltsd bé siralmas szívünket / Mennyei nagy örömmel.
  Jövel, mi lelkünknek édes vendége!
 3. Távoztasd el mi lelkünknek / Hitetlen sötétségét;
  Világosíts meg minket,
  Hogy az Istennek igéjét / Hallhassuk és érthessük!
  Jövel, és taníts meg az igaz hitre.
 4. Jövel, gerjeszd fel szívünkben / Szent szerelmednek tüzét,
  Rontsd el a gyűlölséget,
  Hogy mi egységben lehessünk / Isteni szerelmedben:
  Jövel, mi lelkünknek nagy vigassága!
 5. Te vagy bizony örök Isten, / Ki Atyától s Fiútól
  Mindörökké származol.
  Te vagy mi Urunk Krisztusnak / Áldott, szent ígérete:
  Te vagy mi lelkünknek megszentelője.
 6. Te vagy, ki a prófétáknak / Általa régen szóltál,
  Krisztust nekünk ígéréd;
  Te a szent apostoloknak / Szívüket bátorítád;
  Te vagy erőssége minden szenteknek.
 7. Te vagy a nagy Úr Istennek / Mennyei ajándéka,
  Igazságnak mestere.
  Taníts minket a Krisztusnak / Igaz ismeretire!
  Te vagy mi lelkünknek bölcs tanítója.
 8. Világosítsd meg elménket, / Hogy hihessük: a Krisztus
  Egyetlen üdvösségünk,
  És az áldott Atya Isten / Kegyes atyánk minékünk;
  Téged ismerhessünk Vigasztalónknak.
 9. Adjad szent ajándékodat, / Bátorítsad lelkünket,
  Hogy vallhassuk a Krisztust!
  Adjad, hogy mi legyőzhessük / Az ördög csalárdságát!
  Te vagy mi biztatónk, minden oltalmunk.
 10. Biztasd félelmes szívünket, / Hogy kétségbe ne essünk
  Halálunknak idején,
  De nagy bátorsággal, vígan / E világból távozzunk!
  Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten!

szöveg: Batizi A., Debrecen, 1560 | dallam: Debrecen, 1774

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Batizi András tíz versszakos éneke mint egy himnikusan zengő óda magasztalja a Szentlélek Úr Istent. E négyszázötven éves szöveget nem koptatta el az idő. Tartalmának gazdagsága, költői lendülete – mintha csak tegnap írták volna – ma is magával ragadó. (Draskóczy L.) Bővebben Ennek további erősítésére néhány régies kifejezést lecseréltünk (megnyomorultaknak/elhagyatottaknak, kimúljunk/távozzunk), a 8. verset pedig most így énekelhetjük: "Világosítsd meg elménket, hogy hihessük: a Krisztus egyetlen üdvösségünk, és az áldott Atya Isten kegyes atyánk minékünk;"
E gazdag tartalmú pünkösdi dicséretet ünnepi úrvacsoravétel alkalmával végig is énekelhetjük.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés