Digitális Református Énekeskönyv

543. Jövel, teremtő Szentlélek

D_543_542_Jövel.jpg

Az ének szövege

 1. Jövel, teremtő Szentlélek, / És híveiddel légy vélek,
  Szent ajándékiddal szívek / Újuljon és teljesedjék.
 2. Hathatós Vigasztalónak / És Isten ajándékának,
  Avagy hét ajándékúnak, / Isten jobb keze ujjának,
 3. Mondatol élő kútfőnek, / Tűznek és lelki kenetnek,
  Atyának ígéretinek / És az igaz szeretetnek.
 4. Gerjessz világot elménkben, / Önts szeretetet szívünkben,
  Erősíts minket hitünkben / És nagy erőtlenségünkben.
 5. Adj nékünk teljes örömet, / Üdvösséghozó kegyelmet;
  Köztünk minden gyűlölséget / Ronts el, és adj egyességet.
 6. Távoztasd ellenséginket, / És add meg békességünket;
  Mindenkor vezérelj minket, / Utálhassuk bűneinket.
 7. Adjad ismernünk az Atyát, / És az ő egyszülött Fiát,
  És hinnünk, hogy mindkettőtül / Szentül származol, vég nélkül.
 8. Dicsőség az egy Istennek, / Atya, Fiú, Szentléleknek;
  Kedves ajándéka ennek / Lakjék szívében mindennek.

szöveg és dallam: Veni creator Spiritus latin himnuszból M. Luther, 1524/29 | fordítás: Öreg graduál, 1636

Meghallgatható gyülekezeti énekként

A Veni creator Spiritus pünkösdi himnusz a 809-ben tartott aacheni zsinatra készült. E zsinat nevezetes döntése volt, hogy a niceai hitvallás harmadik szakaszába később betoldott „filioque” szó használatát a nyugati keresztyénségen belül elfogadtatta. A kiegészített szöveg szerint „hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik”. A himnusz nemcsak pünkösd ünnepéhez, hanem Szentháromság vasárnapjához is kötődik, de lelkészszentelés, konfirmáció alkalmával énekelhetjük. (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés