Digitális Református Énekeskönyv

541. Jövel, Szentlélek Úr Isten

D_541_Jövel.jpg

Az ének szövege

 1. Jövel, Szentlélek Úr Isten, / Töltsd be szíveinket épen
  Mennyei szent ajándékkal, / Szívbéli szent buzgósággal,
  Melynek szentséges ereje / Nyelveket egyező hitre
  Egybegyűjte sok népeket, / Kik mondván, így énekeljenek:
  Halleluja! Halleluja!
 2. Te, szentségnek új világa, / Igédnek vezérlj útjára,
  Taníts téged megismernünk, / Istent Atyánknak neveznünk.
  Őrizz hamis tudománytól, / Hogy mi ne tanuljunk mástól,
  És ne legyen több más senki, / Hanem Krisztus, kiben kell bízni!
  Halleluja! Halleluja!
 3. Ó, mi édes Vigasztalónk, / Légy kegyes megoltalmazónk,
  Hogy maradjunk utaidban, / Ne csüggedjünk háborúnkban.
  Erőddel elménket készítsd, / Gyenge hitünket erősítsd,
  Hogy halál és élet által / Hozzád siessünk hamarsággal!
  Halleluja! Halleluja!

szöveg: Veni Sancte Spiritus antifónából M. Luther, 1524 | fordítás: Várad, 1648 | dallam: Kolozsvár, 1744

Legismertebb pünkösdi énekünk nem csupán ünnepi fohászkodás: konfirmációs istentiszteleten, tanévnyitón vagy igehirdetésre készülve is gyakran száll Istenhez a pünkösdi csoda ismételt megtapasztalásáért szóló könyörgés. Nem mindent elsöprő, győzelmes ünnepi himnusz, inkább a keresztyén közösség kitartó fohászkodása, amelyhez jól illik a lírai, moll dallam. Különös módon ellenpontozza ezt a versszakokat záró „halleluja”-kiáltás, amely a húsvéti és pünkösdi öröm kifejeződése. (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés