Digitális Református Énekeskönyv

536. Szent egek, minden boldogok hajléki

D_536_Szent.jpg

Az ének szövege

  1. Szent egek, minden boldogok hajléki, / A nagy király jön, nyíljatok meg néki! / Nagy oszlopi a levegőégnek, / Engedjetek utat e felségnek! / Aki kezdetben titeket teremtett, / Aki azt mondá: légyen ég és föld, s lett; / Aki Igéje a nagy Istennek, / Aki által lettenek mindenek,
  2. Ő a békesség örök tanácsában, / Mint aki legfőbb a váltság titkában, / Emberré lett a teljes időben, / A bűn terhét szenvedte testében. / Meghalt, áldozván halálos kínjával, / De fel is támadt maga hatalmával; / Ím, győzedelmes bajnok módjára / Felmegy, és ül szent Atyja jobbjára.
  3. Mennybe menése az Emberfiának / Záloga lelkünk mennyei jussának, / Melyet szerzett mint kezes vérével, / És közöl minden igaz hívével. / Ő emberré, mi atyánkfiává lett, / Atyjának minket örökösivé tett; / Maga előttünk mennybe felmene, / Nékünk is helyet hogy készítene.
  4. Ó, kegyes Jézus, üdvösségünk ára, / Vállalt kezes, ki szent Atyád jobbjára / Magasztaltattál, te, ki örök, nagy, / Atyáddal egy és örök Isten vagy: / Arra szereztél utat érdemeddel, / Isten Atyánktól nyert örökségeddel, / Hogy dicsőséged lakóhelyébe / Mégy könyörülő főpap képébe’.
  5. Áldunk s imádunk mindörökké téged, / És dicsőítjük örök Istenséged; / Jó vagy, Uram, te, igen irgalmas, / Pap és király vagy, kegyes, hatalmas. / A te érdemed a mi nyereségünk, / Mennybe menésed élő reménységünk, / Hogy minket is mint örökségedben / Részeltetsz megnyert dicsőségedben.
  6. Adjad, Úr Jézus, hogy még e világban / Sátorozván is, ama mennyországban / Részt vehessünk, s mint tulajdonunkkal / Szentül éljünk mennyei jussunkkal, / És hogy e földet jó cselekedettel, / Hálaadással, buzgó tisztelettel / Mint lakostársai a szenteknek / Pitvarivá tégyük az egeknek.

szöveg: Pálóczi Horváth Á., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Lyon, 1547 (32. zsoltár)

Krisztus mennybemenetele tanítványait biztosan számvetésre késztette: hogyan éljenek ezután, emlékezve mesterükre és a tőle kapott feladatokra. Ennek ma is fontos gondolatát fogalmazza meg énekünk záró versszaka: Adjad, Úr Jézus, hogy még e világban sátorozván, ... mint tulajdonunkkal szentül éljünk mennyei jussunkkal, ... hogy e földet jó cselekedettel, hálaadással, buzgó tisztelettel mint lakostársai a szenteknek pitvarivá tégyük az egeknek.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés