Digitális Református Énekeskönyv

531. A Krisztus mennybe felméne

D_531_aKrisztus.jpg

Az ének szövege

 1. A Krisztus mennybe felméne, / Hogy nékünk helyet szerzene,
  Atyjával megbékéltetne, / Életre bévinne.
 2. Ó, mi kegyelmes Mesterünk, / Emlékezzél meg mirólunk,
  Ki meghaltál volt érettünk, / Légy jelen mivelünk!
 3. Te látod mennyből éltünket / És nagy keserűséginket;
  Vigasztald meg mi lelkünket, / Hogy higgyünk tégedet.
 4. Mert megfogadtad minekünk, / Hogy léssz örökké mivelünk;
  Adjad Szentlelked minekünk, / Hogy benned hihessünk.
 5. És oltalmazz meg mindentől, / Szent Atyádnak haragjától,
  Ördögtől és kárhozattól, / Minden dühösségtől.
 6. Tekints nagy gyarlóságinkra, / E világ csalárdságára;
  Vigyél be a boldogságba, / Te szent országodba.
 7. Mindnyájan, ti, keresztyének, / Az Úr Krisztust dicsérjétek,
  Őnéki hálát adjatok, / Felmagasztaljátok.
 8. Dicséret légyen Atyának / És ő Fiának, Krisztusnak,
  És a mi Vigasztalónknak, / A Szentháromságnak.

szöveg: Várad, 1566 | dallam: középkori kanció népi változata

Meghallgatható gyülekezeti- és kórus énekként

A mennybe ment Krisztushoz intézett imádság; énekeskönyveinkben 1566-tól 1921-ig szerepelt. Középkori latin húsvéti énekből származó dallamának számos népzenei változatát is ismerjük, ezek közül a legelterjedtebbet Kodály Zoltán is feldolgozta "Pünkösdölő" című kórusművének az elején. Ma ezzel a dallammal énekeljük. (Csomasz T. K.) Bővebben

Az ének leöltése

Első oldal

Letöltés