Digitális Református Énekeskönyv

62. Az én lelkem szép csendesen

zsolt-062.jpg

Az ének szövege

 1. Az én lelkem szép csendesen / Nyugszik csak az Úr Istenben,
  Mert csak ő az én üdvösségem. / Ő nékem erős kőváram,
  Megtartóm és én oltalmam, / Minden gonosztól megment engem.
 2. Azért, szívem, reménységed / Csak az Úr Istenben vessed,
  Élj csak az ő segedelmével! / Ő nekem magas kőszálam,
  Oltalmam és erős bástyám, / Hogy soha ne tántorodjam el.
 3. Az Isten én üdvösségem, / Erősségem, dicsőségem;
  Bízzatok azért csak őbenne! / Előtte ti szíveteket,
  Töltsétek ki lelketeket, / Ő legyen lelkünk segedelme!
 4. Ne bízzatok erőszakban, / Hamisan szerzett zsákmányban,
  Mulandó dolgon ne kapjatok! / Ha sokasul ti kincsetek,
  Abban ne bízzék szívetek, / Mert nem állandó gazdagságtok.
 5. Az Isten egy szót szólt egyszer, / Melyet én hallottam kétszer:
  Hogy nagy ereje vagyon néki. / A kegyesség, Uram, tied,
  És te nyilván megfizeted, / Akinek dolga mint érdemli.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A. | dallam: L. Bourgeois, Lyon, 1547

dallama
Az Istenbe vetett csendes bizodalom és gyermeki hűség meghatóan költői kifejezése ez a kedvelt zsoltárunk. A benne eláradó derűs nyugalom nem a világnak hátat fordító, passzív vallásosságnak, hanem a világ és az élet változásai és ellentmondásai között kiegyensúlyozott helytállásnak a hangja. (Csomasz Tóth K.) Az énekversek folyamatos számozása, valamint a 3-4. versben alkalmazott igazítások minden bizonnyal hozzájárulhatnak a zsoltár ismertebbé válásához.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés