Digitális Református Énekeskönyv

519. Jézus, ki a sírban valál

D_519_518_Jézus.jpg

Az ének szövege

 1. Jézus, ki a sírban valál,
  Általad meghalt a halál,
  Az élet pedig feltámadott,
  Mert szent tested meg nem rothadott.
  Él a Jézus, a mi fejünk,
  Keresztyének, énekeljünk,
  Ülvén húsvét ünnepeket,
  Új győzedelmi éneket.
 2. Hol van, koporsó, hatalmad?
  Elveszett nyert diadalmad.
  Hová lett, ó, halál, a fullánk,
  Melyet fensz már régóta reánk?
  Már nem rettegünk miatta,
  Mert Jézus meghódoltatta
  Ama félelmek királyát,
  Megnyitván sírjának száját.
 3. Nincs már szívem félelmére
  Nézni sírom fenekére,
  Mert látom Jézus példájából,
  Mi lehet a holtak porából.
  Szűnjetek meg, kétségeim,
  Változzatok, félelmeim,
  Reménységgé, örömökké,
  Mert nem alszom el örökké.
 4. Sőt, hiszem, hogy e tört cserép
  Edény leend még egyszer ép,
  És tetemim megépíttetnek,
  Bár veséim megemésztetnek.
  Gyalázat elvettetésem,
  De pompás lesz kikelésem,
  Új eget látván ezekkel
  Az újra megnyílt szemekkel.
 5. Jézus, segíts engem ebben,
  Hogy éltem folyjék szentebben,
  És hogy ne menjek ítéletre,
  Támassz fel engem új életre.
  A te Lelkednek ereje
  Az új életnek kútfeje;
  Hogy hadd legyek élő személy,
  Lelked által énbennem élj!

szöveg: Lengyel J., Debrecen, 1806 | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (35. zsoltár)

Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. (Zsolt 16,10) Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? (1Kor 15,55) E két igehely határozza meg e jól ismert húsvéti dicséret mondanivalóját, különösen annak 2-3. versét.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés