Digitális Református Énekeskönyv

518. Jézus meghalt bűneinkért

D_518_517_JÉzus.jpg

Az ének szövege

 1. Jézus meghalt bűneinkért, / Harmadnap feltámadott,
  Mi megigazulásunkért / Mindenről számot adott.
  Mennyei szent Atyjának, / És ő igazságának
  A váltságot megfizette, / A bűnösöknek helyette.
 2. Életét maga letette / Önként és jó kedvéből,
  Azt maga ismét felvette / Isteni erejéből.
  Ó, csudáknak csudája! / Íme, az Isten Fia
  Értem életet áldozott, / Élővé holtból változott.
 3. A meghalt Jézus vére szólt / Nékünk oly drága dolgot,
  Mert e vér Isten vére volt, / Bűnt, halált ezzel oldott.
  Vér, melynek nincsen mása, / Ó, Betlehem forrása!
  Ó, Jézus egy áldozatja, / Isten gyönyörű illatja!
 4. Hogy ez kedves volt Istennek, / Azt azzal megmutatta,
  Hogy szent testét ő Szentjének / Sírban soká nem hagyta.
  És a halál kötelét, / A koporsónak tőrét
  Harmadnap széjjeloldozta, / Fiát fogságból kihozta.
 5. Jézus, én megholt életem, / Jézus, feltámadásom,
  Benned bűntől mentté lettem, / Benned igazulásom.
  Ó, adj hát segítséget, / Lelki elevenséget
  Az első feltámadásra: / Az új életben járásra.
 6. Istenséged megmutatád / Életedben, holtodban;
  Hatalmasan bizonyítád / Sírból kiszállásodban.
  Ez isteni erővel / Jövel, ó, Jézus, jövel!
  Adj új életet s meghalást, / S majd második feltámadást!

szöveg: Szőnyi B., 1762 | dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551 (42. zsoltár)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés