Digitális Református Énekeskönyv

516. Örvendezzetek, egek

D_516_519_örvendezzetek.jpg

Az ének szövege

 1. Örvendezzetek, egek, / Ti is, földi seregek!
  Mindnyájan örüljetek, / Vígan énekeljetek,
  Mert Urunk feltámadott, / Nékünk életet adott.
 2. Jézus él, mi is élünk, / A haláltól nem félünk,
  Mert ő diadalmat vett, / Bűnünkért eleget tett
  Isteni erejével, / Hathatós érdemével.
 3. Nékünk megigazulást / És a bűnből gyógyulást,
  Istennel békességet / És boldog reménységet
  Nyert feltámadásával, / Örök igazságával.
 4. Előtted arcra esünk, / S kérünk, édes kezesünk:
  Részeltess halálodnak / És feltámadásodnak
  Drága érdemeiben, / Édes gyümölcseiben.
 5. Cselekedd Szentlelkeddel, / Végtelen érdemeddel,
  Hogy új életet éljünk, / Végre porból felkeljünk
  Örök, nagy boldogságra / És halhatatlanságra.

szöveg: Bátori I., Debrecen, 1806 | dallam: P. Davantès, Genf, 1562 (135. zsoltár )

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés