Digitális Református Énekeskönyv

511. Mind jöjjetek, örvendjetek

D_511_510_mind.jpg

Az ének szövege

 1. Mind jöjjetek, örvendjetek, / Nagy vígan énekeljetek,
  Ím, kész már üdvösségetek!
  Refr. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, / Dicsérünk, Isten szent Fia!
 2. Meghalt, de már feltámadott. / Legyőzött bűnt és bánatot.
  Jer, néki hálát mondjatok!
  Refr. Halleluja… Dicsérünk, Isten szent Fia!
 3. Megvívta már a nagy csatát, / Ki értünk adta önmagát,
  Szétzúzta poklok ajtaját.
  Refr. Halleluja… Dicsérünk, Isten szent Fia!
 4. Isten Fiának zengjetek / Ujjongó hálaéneket,
  Ki ily nagy jót tett véletek!
  Refr. Halleluja… Dicsérünk, Isten szent Fia!
 5. Csak téged áldjon énekünk, / Szentháromság egy Istenünk,
  A földön s mennyben légy velünk!
  Refr. Halleluja… Dicsérünk, Isten szent Fia!

szöveg: Resurrexit Dominus 14. századi latin ének, C. Spangenberg, 1568 | fordítás: Dóka Z. | dallam: Hohenfurt, 1410 körül

Meghallgatható közös énekként
Régi, még reformáció előtti latin nyelvű dallam, mely ma is friss hatású. Nem a hús­vét­kor tör­tén­tek teológi­ai ki­fej­té­se szó­lal meg, ha­nem a Fel­tá­ma­dot­tal va­ló ta­lál­ko­zás él­mé­nye. Nem a szövegével, sokkal inkább a dallamával és a jam­bi­kus ver­se­lés energiájával hat – talán ezért is érezzük annyira mainak? A "Mind jöjjetek" – buz­dí­tás a nyu­ga­ti egy­ház "Halleluja"-öröm­ki­ál­tá­sá­ba tor­kol­lik. Az első rész dallamát megismétlő refrén kiváló lehetőséget nyújt a responzoriális (két csoport vagy szólók-tutti váltakozásával megvalósuló) éneklésre, ez által az egész ének még dinamikusabb kifejezési formát nyerhet. De töb­bet is nyújt: olyas­mit, amit sza­vak­kal már nem le­het ki­fe­jez­ni. (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés