Digitális Református Énekeskönyv

510. Dicsőség néked, Istenünk

D_510_511_dicsőség.jpg

Az ének szövege

 1. Dicsőség néked, Istenünk, / Fiaddal együtt dicsérünk.
  Eleget ő tett miértünk. / Halleluja, halleluja, halleluja!
 2. Harmadnap, húsvét hajnalán / A kő még sírján sötétlett,
  De ő mint élő kilépett. / Halleluja, halleluja, halleluja!
 3. Az angyal szólt: Ne féljetek! / Szívetek Jézushoz vágyik.
  Üres a sírja, nincs már itt! / Halleluja, halleluja, halleluja!
 4. Bízzatok! Él! Feltámadott! / Leküzdött minden ínséget.
  Halálon győzött az élet. / Halleluja, halleluja, halleluja!
 5. Mi téged kérünk, Krisztusunk, / Élő és győztes Vezérünk:
  Add meg, mi üdvös minékünk! / Halleluja, halleluja, halleluja!
 6. Hogy bűnt levetve áldhassunk, / S örökké zengjen az ének:
  Dicsőség Jézus nevének! / Halleluja, halleluja, halleluja!

szöveg: M. Weiße énekeskönyve, 1531 | fordítás: Túrmezei E. | dallam: M. Vulpius, 1609

Meghallgatható kórusénekként gyülekezeti énekként

Az ének a húsvéti történet legfontosabb mozzanatait tárja elénk. Miközben énekeljük, emlékezetünkbe idézhetjük húsvét tanulságát, azt, hogy Ő, Krisztus „tett eleget miértünk”, aki élőként lépett ki a lezárt sírból. A később elhangzó bíztatás pedig újra és újra erőt önthet belénk ma is: „ne féljetek”! (Draskóczy L.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés