Digitális Református Énekeskönyv

507. Krisztus feltámada igazságunkra

D_507_506_Krisztus.jpg

Az ének szövege

 1. Krisztus feltámada igazságunkra,
  Utat szerze mennyországra, örök boldogságra.
 2. Mind e világ terhét vállára vette,
  A hatalmas Atya Istent értünk megkövette.
 3. De lám, ezt nem érti a hálátlanság,
  Emberekre honnan szállott ennyi nyomorúság.
 4. Azért nem fogadják Isten beszédét,
  Jóra intő szent Igéjét: Krisztust, üdvösségét.
 5. „Krisztus feltámada” – sokan kiáltjuk,
  De a bűnnek undokságát mi meg nem utáljuk.
 6. Tudva, bűnben élünk, semmit nem félünk,
  Azért a Krisztus halála nem használ minékünk.
 7. Támadjunk fel testben azért a bűnből,
  Melyért mi kirekesztettünk a nagy dicsőségből.
 8. Vegyük nagy jó kedvvel Krisztus jóvoltát,
  Atya Isten előtt való kedves áldozatját.
 9. Dicsőség mennyégben az Úr Istennek,
  Atya, Fiú, Szentléleknek, mindörökké. Ámen.

szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Cantus Catholici, 1651

Meghallgatható a Debreceni Kántus lemezéről

Bűn, váltság, hála. Ezek Heidelbergi Káténk szerint a hitvalló keresztyén élet pillérei. Tettekben megvalósuló hálaadás nélkül a Krisztus halála nem használ minékünk; hálaadó életben teljesedik ki és gyümölcsözik a keresztyénség. (Fekete Cs.) Bővebben
A dallam első sorának végére - Gárdonyi Zoltán javaslata alapján - visszahelyeztük az eredeti forrásban meglévő szinkópás ritmust, ahogyan azt a Kántus magyar reformáció énekeiről készült lemezén is hallhatjuk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés