Digitális Református Énekeskönyv

504. Feltámadt a mi életünk

D_504_feltámadt.jpg

Az ének szövege

 1. Feltámadt a mi életünk,
  Vígan méltó énekelnünk, Úr Krisztust dicsérnünk,
  E szent napon is áldanunk,
  Angyalokkal őt imádnunk, mint Urunkat félnünk,
  Mert őt magasztalják nap, hold s égi seregek,
  A mennyei szentek.
 2. A földben minden gyökerek,
  Fáknak bimbói terjednek, mezők megzöldülnek,
  Ég madarai zengenek,
  Fákon vígan énekelnek, szárnyukkal repdesnek;
  Minden illatozó füvek gyönyörködtetnek,
  Dicséretre intnek.
 3. Mert feltámadt ő igazán,
  Angyala jelenté nyilván koporsónak jobbján;
  Tanítványival vigadván
  Megjelent Galileában, Pétert vigasztalván:
  Örvendj, aki voltál gyakran bűnért sírásban,
  Alázatosságban.
 4. Dicséret a nagy Istennek,
  Életet ki nyert népének, a bűnös embernek,
  Őt részeltetvén egeknek,
  Gyönyörűségében minden lakóhelyeinek;
  Lelki javaival népét meglátogatja,
  Megtérését várja.

szöveg: Pécseli Király I., Csurgai graduál, 1630 körül | dallam: Debrecen, 1774

Meghallgatható gyülekezeti énekként

Ahogyan a friss tavaszi napsugár megeleveníti a természetet, Krisztus és az ő feltámadásába vetett hit úgy járhatja át egész lényünket. Ezt hirdetik az égi seregek, a mennyei szentek és a teremtett világ. A húsvéti idő egyik alkalmas záróéneke lehet. Bővebb ismertető

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés