Digitális Református Énekeskönyv

503. Krisztus a sírbolt foglya volt

D_503_509_Krisztus.jpg

Az ének szövege

 1. Krisztus a sírbolt foglya volt, / Szenvedve büntetésünk’,
  Ám harmadnap feltámadott, / Életet nyerve nékünk.
  Jertek, hát mind örvendjünk, / Az Úrnak így énekeljünk:
  Ó, hála, halleluja, / Halleluja!
 2. Senki sem volt, ki a halált / Meghódoltatta volna.
  Mert minden ember bűnben járt, / S ránk szakadt bűnünk zsoldja.
  Így lett úrrá a halál, / Előtte senki meg nem áll,
  Uralkodik fölöttünk. / Halleluja!
 3. Jézus a mi helyünkre állt, / Ember lett Ég Fiából.
  A bűnt legyőzve, a halált / Megfosztotta jogától.
  Bár még látjuk a halált, / Minékünk az már mit sem árt,
  Hisz nincs fullánkja többé. / Halleluja!
 4. Ilyen bajvívás nem volt még: / Küzdött halál és élet,
  Mígnem a Halál erején / Az Élet győztessé lett.
  Az ige valóra vált: / Krisztus halála a halált
  Elnyelte, megcsúfolta. / Halleluja!
 5. Ímé, a Húsvéti Bárány, / Kit Isten rendelt régen:
  Ott fenn, a magas keresztfán / Ég szeretet tüzében.
  Ajtónkon vére a jel, / S ha hitünk reá mutat fel,
  Az Öldöklő nem bánthat. / Halleluja!
 6. Teljes szívünkből vigadjunk / Legszentebb ünnepünkön,
  Mert ma erre virradhattunk: / Krisztus a nap egünkön.
  Kegyelme mint napsugár / A szívünkben ott ragyog már,
  S a bűn éjének vége. / Halleluja!
 7. Ó, húsvét édes Kenyere, / Mely új életre táplál!
  Régi kovásznak nincs helye / Kegyelem asztalánál!
  Krisztus: égi eledel, / A lelkünk’ ez üdíti fel,
  A hit csak ettől éled! / Halleluja!

szöveg és dallam: M. Luther, 1524 | fordítás: Hamar I.

Meghallgatható gyülekezet- és kórusénekként

A Krisztus feltámadott húsvéti énekből formálta Luther leghíresebb korálját (Christ lag in Todesbanden), mely erőteljes képekben, a Szentírás különböző helyeire utalva járja körül, mutatja be Jézus Krisztusnak a halállal folytatott küzdelmét és győzelmének gyümölcseit. Bővebben

Bach 4. számú kantátája teljes egészében e fontos húsvéti korálra épül, melyet a magyar nyelvű szövegkönyvvel együtt ajánlunk meghallgatásra.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés