Digitális Református Énekeskönyv

502. E világnak fényessége

D_502_evilágnak.jpg

Az ének szövege

 1. E világnak fényessége, / És szenteknek üdvössége,
  Krisztus Jézus egy reménye, / Mennynek, földnek teremtője!
 2. Kegyetlen halált meggyőzéd, / Ördög hatalmát elvévéd,
  Pokol torkát bérekesztéd, / Bűnünket rólunk elvévéd.
 3. Teáltalad megváltattunk, / Teáltalad szabadultunk,
  Teáltalad igazultunk, / Teáltalad megtartattunk.
 4. Alázatosan könyörgünk, / Buzgó szívből esedezünk:
  Légy minékünk segítségünk, / Mert jól látod, mely sok bűnünk.
 5. Add Szentlelked ajándékát. / Örök életnek jutalmát,
  Engeszteld Atyád haragját, / Láthassuk ő szent irgalmát.
 6. Te vagy mennyország kapuja, / És üdvösségnek ajtaja,
  Bűnösöknek szószólója, / És csak egy közbenjárója.
 7. Dicsőség légyen Atyának, / Tenéked, ő szent Fiának,
  És a mi Vigasztalónknak, / A teljes Szentháromságnak.

szöveg: Batthyány-graduál, 17. sz. eleje | dallam: Debrecen, 1774 (Az Istennek szent angyala)

Jézus Krisztus feltámadásának jelentőségét magasztaló, középkori latin szövegeken alapuló, közismert dallamra énekelhető húsvéti himnusz.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés