Digitális Református Énekeskönyv

590. Az Egyháznak a Jézus a fundámentuma

D_590_589_azegyháznak.jpg

Az ének szövege

 1. Az Egyháznak a Jézus a fundámentuma,
  A szent Igére épült fel lelki temploma.
  Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,
  Megváltva drága vérén a váltságban hívőt.
 2. Kihívott minden népből egy lelki népet itt,
  Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít.
  Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt,
  És egy terített asztal ád néki új erőt.
 3. A világ fejedelme feltámad ellene,
  Vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve,
  S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala,
  Csak virrasztói kérdik: „Meddig az éjszaka?”
 4. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett,
  De szent megújulásért és békéért eped,
  Míg látomása egykor dicsőn beteljesül,
  S a győzedelmes Egyház Urával egyesül.
 5. A három-egy Istennel már itt a földön egy,
  S az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg.
  Ó, mily áldott reménység: ha itt időnk lejár,
  Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár!

szöveg: S. J. Stone, 1866 | fordítás: Csomasz Tóth K. | dallam: Aurelia, S. S. Wesley, 1864

eghallgatható: Énekel a Zsinat
Samuel John Stone anglikán lelkész költői munkásságát verseskötetek őrzik, énekszövegeit és énekfordításait ugyancsak gyűjteményben tette közzé. Csaknem félszáz énekszövegéből  ez emelkedik ki, mely az apostoli hitvalláshoz kapcsolódó éneksorozat részeként, a „Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat” mondathoz kapcsolódva született meg. (Bódiss T.) Bővebben

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés