Digitális Református Énekeskönyv

587. Kelj fel, kelj fel, fényes nap

D_587_kelj.jpg

Az ének szövege

 1. Kelj fel, kelj fel, fényes nap, / Áraszd ránk világodat!
  Igazságod erejét / Lássa rajtunk minden nép!
 2. Ébreszd már fel népedet: / Önhittségben tévelyeg.
  Kegyelmednek jó hírét / Mindenütt hadd ismerjék!
 3. Nyájad, lásd, mint széled el, / Eggyé lenni képtelen.
  Te gyűjtsd össze népedet, / Veszni tért híveidet!
 4. Minden néphez tárj utat, / Hirdettesd országodat!
  Győzz le minden cselvetést, / Sötét éjben teremts fényt.
 5. Vértezd fel szolgáidat: / Rólad bátran szóljanak!
  Hitük és szeretetük / Áldást hozzon mindenütt!
 6. Néked zengjen énekünk: / Szentháromság, légy velünk!
  Háromság az egységben, / Add, éljünk békességben!

szöveg: 18–19. századi versekből összeállította O. Riethmüller, 1932 | fordítás: Dóka Z. | dallam: M. Weiße énekeskönyve, 1531 | az ének másik változata: 588

Meghallgatható kórus énekeként

Az ének szövege három különböző költeményből származik, mégis teljes gondolati egységet érzünk a versszakok között. Az  összeállítás Otto Riethmüller (1889–1938) lelkésztől származik, aki a Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche) tagja volt, és ifjúsági vezetőként is dolgozott. (Ecsedi Zs. nyomán) Bővebben  A német-svájci reformátusokat követve a dallamot M. Weiße énekeskönyvéből vettük.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés