Digitális Református Énekeskönyv

585. Úr Isten, te tarts meg minket

D_585_Úristen.jpg

Az ének szövege

 1. Úr Isten, te tarts meg minket, / És szent igédben hitünket;
  Rontsd meg mi ellenségünket / És minden kegyetleneket.
 2. Kik a Krisztust háborgatni / És szent székiből levetni,
  Akarják őtet rontani, / Ő híveiben kergetni.
 3. Krisztus, ki vagy urak Ura / És királyoknak Királya:
  Jelentsed istenségedet, / És törd meg ellenségidet.
 4. Tartsd meg minden híveidet, / Te szegény keresztyénidet,
  Hogy dicsérhessünk tégedet, / Tartsd egyességben népedet.
 5. Ó, áldott Szentlélek Isten, / Vigasztalj minket e földön,
  Légy jelen mi szükségünkben, / Minden keserűséginkben.
 6. Nevelj minket igaz hitben, / Krisztusnak ismeretiben;
  Végy minket szent szerelmedbe / És holtunk után örömbe.

szöveg: M. Luther, J. Justus, 1543/44 | fordítás: Debrecen, 1560 | dallam: M. Luther, 1543 | az ének másik változata: 297

„A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek…” – címmel Váradon 1566-ban jelent meg, ez az első éneke. Szép dallama több középkori latin himnusszal, köztük talán legközelebbről a 374. adventi énekünkével van rokonságban. Magának az éneknek keletkezéséről így vall a történelem: Mikor a török Budát 1541-ben csalárd módon hatalmába kerítette, egész Európán rémület vett erőt. Ugyanakkor olyan hírek keltek szárnyra, hogy a francia király és a török szultán között létrejött politikai szövegséghez titkon a pápa is csatlakozott. A minden keresztényt, leginkább pedig a fiatal evangéliumi egyházat fenyegető veszélyről Luther Márton ezt írta: „Imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” Ugyanakkor megírta ezt az eredetileg három versszakos, majd később a hagyomány szerint egyik munkatársa, Jonas Justus által kétszeresére bővített éneket. Az eredeti versszakok kezdősorai a jelenlegi első, harmadik és ötödik versnek felelnek meg. Luther az éneknek ilyen címet adott: „Gyermekeknek való ének, Krisztus két fő ellensége: a pápa és a török ellen”. (Csomasz Tóth K.) Más énekismertető

A dallam végén található zárlatot a többszólamú feldolgozások nyomán az gyülekezeti éneklésben is felemelt félhanggal éneklik - mi is így ajánljuk.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés