Digitális Református Énekeskönyv

584. Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk

D_584_583_emlékezzél.jpg

Az ének szövege

 1. Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk,
  És tekintsd meg, mely nagy szidalomban mi vagyunk,
  Mert bűnünkért, Uram, tőled ostoroztatunk,
  Azért szükség éjjel-nappal hozzád kiált’nunk.
 2. Örökségünk, édes hazánk másra fordula,
  Mi házunk és jószágunk idegenre szálla;
  Ügyünk juta már minékünk nagy árvaságra:
  Mert Istennek nem akartunk térni útjára.
 3. Hitetlen nép közt keressük mi kenyerünket:
  Mert földünkben nem segéljük a szegényeket.
  Nyomorultakról elfordítjuk szemeinket:
  Ezért Isten vetett reánk haragvó szemet.
 4. Atyáink is vétkeztek, de ők már meghaltak,
  Mi is követői voltunk álnokságiknak;
  Ím, így vásott meg beléje foguk fiaknak:
  Mert ellene járunk Isten akaratjának.
 5. Közöttünk kik szolgák voltak, most uralkodnak,
  Gazdák lévén, mert Istennek mi sem szolgálánk;
  Minden Isten-tiszteletet már megutálánk:
  Azért nincsen, aki által megszabadulnánk.
 6. Ím, csak markunkban viseljük a mi lelkünket.
  Nagy keserűséggel esszük mi kenyerünket.
  Félelem és sok rettegés megemészt minket:
  Fegyver elől kietlenbe mentjük fejünket.
 7. Nagy haragja vagyon rajtunk az Úr Istennek:
  Természeti ellen élünk szent igéjének,
  És ellene járunk minden ő szerzésének:
  Ezzel adunk okot minden büntetésének.
 8. Bizodalmunk vagyon benned, felséges Isten.
  Mert megmaradsz mindörökké ígéretedben;
  Ha gyötrődünk bűnünk szerint a mi testünkben:
  Azért nem hagysz elszakadnunk tőled lelkünkben.
 9. Vedd el rólunk, kérünk téged, nagy haragodat,
  És újítsd meg már minékünk a mi napunkat;
  Kegyelmes Úr Isten, tartsd meg mi házainkat!
  Dicsérhessünk mindörökké mint szent Atyánkat!

Jeremiás prófétának panaszolkodása | JSir 5 | szöveg és dallam: Kolozsvár, 1556

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés