Digitális Református Énekeskönyv

584. Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk

D_584_583_emlékezzél.jpg

Az ének szövege

 1. Emlékezzél, mi történék, Uram mirajtunk,
  És tekintsd meg, mely nagy szidalomban mi vagyunk,
  Mert bűnünkért, Uram, tőled ostoroztatunk,
  Azért szükség éjjel-nappal hozzád kiált’nunk.
 2. Örökségünk, édes hazánk másra fordula,
  Mi házunk és jószágunk idegenre szálla;
  Ügyünk juta már minékünk nagy árvaságra:
  Mert Istennek nem akartunk térni útjára.
 3. Hitetlen nép közt keressük mi kenyerünket:
  Mert földünkben nem segéljük a szegényeket.
  Nyomorultakról elfordítjuk szemeinket:
  Ezért Isten vetett reánk haragvó szemet.
 4. Atyáink is vétkeztek, de ők már meghaltak,
  Mi is követői voltunk álnokságiknak;
  Ím, így vásott meg beléje foguk fiaknak:
  Mert ellene járunk Isten akaratjának.
 5. Közöttünk kik szolgák voltak, most uralkodnak,
  Gazdák lévén, mert Istennek mi sem szolgálánk;
  Minden Isten-tiszteletet már megutálánk:
  Azért nincsen, aki által megszabadulnánk.
 6. Ím, csak markunkban viseljük a mi lelkünket.
  Nagy keserűséggel esszük mi kenyerünket.
  Félelem és sok rettegés megemészt minket:
  Fegyver elől kietlenbe mentjük fejünket.
 7. Nagy haragja vagyon rajtunk az Úr Istennek:
  Természeti ellen élünk szent igéjének,
  És ellene járunk minden ő szerzésének:
  Ezzel adunk okot minden büntetésének.
 8. Bizodalmunk vagyon benned, felséges Isten.
  Mert megmaradsz mindörökké ígéretedben;
  Ha gyötrődünk bűnünk szerint a mi testünkben:
  Azért nem hagysz elszakadnunk tőled lelkünkben.
 9. Vedd el rólunk, kérünk téged, nagy haragodat,
  És újítsd meg már minékünk a mi napunkat;
  Kegyelmes Úr Isten, tartsd meg mi házainkat!
  Dicsérhessünk mindörökké mint szent Atyánkat!

Jeremiás prófétának panaszolkodása | JSir 5 | szöveg és dallam: Kolozsvár, 1556

Emlékezz, Uram, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat! ... Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak! (JSir 5,1,21)

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés

Második oldal

Letöltés