Digitális Református Énekeskönyv

583. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról

D_583_584_keserves.jpg

Az ének szövege

 1. Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról
  A nagy siralmat, mit Jeremiás régen írt zsidókról:
 2. Emlékezzél meg, hatalmas Isten, nyomorúságinkról;
  Tekints mireánk, állj bosszút immár mi nagy romlásinkról!
 3. Mert örökségünk tőlünk fordula pogány nemzetségre,
  Mi lakóhelyünk szálla mirólunk idegen népekre.
 4. Megszomjúhozván a mi vizünket drága pénzen isszuk;
  Nagy fáradsággal begyűjtött fánkat immár áron vesszük.
 5. Sírván mondhatjuk, felséges Isten: vétkei atyáknak,
  Kik miközülünk régen kimúltak, mireánk szállának.
 6. Te pedig, kegyes, irgalmas Isten, örökké megmaradsz,
  Te országodban, birodalmadban örökké megállasz.
 7. Téríts tehozzád, és mi megtérünk, kegyelmes Úr Isten!
  Újítsd meg immár mi napjainkat, mint régi időben.

Jeremiás próféta imádságából | JSir 5 | szöveg: Debrecen, 1560 | dallam: Kolozsvár, 1744

Énekelhető a 380. (Szent Ézsaiás…) vagy az 561. dicséret (Szent vagy örökké) dallamára is.

A Jeremiás siralmainak 5. részéből merített ének a Mohács utáni időkben keletkezett, elsőként Huszár Gál 1560-as gyűjteményében találjuk meg. Dallamvonala teljes egészében az 561. (Szent vagy örökké) dicséreté, ritmikája azonban ebben a formában folyamatosabban, összefogottabban énekelhető, ahogyan azt a Református Zenei Fesztivál múzeumlépcsős koncertjein már évekkel ezelőtt kipróbáltuk. Az eddigi énekeskönyv 18 verse most 7 strófára szűkült - remélhetőleg így használatra is alkalmasabbá vált.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés