Digitális Református Énekeskönyv

582. Jézus Krisztus, mi kegyelmes királyunk

D_582_Jézus.jpg

Az ének szövege

 1. Jézus Krisztus, mi kegyelmes királyunk,
  Könyörgéssel te elődbe járulunk,
  Kik e siralomnak völgyén nyomorgunk:
  Te légy nékünk segítségünk, oltalmunk.
 2. Reád hagyjuk Anyaszentegyházunkat,
  Hisszük, hogy jól látod nyavalyáinkat;
  Elmerülni ne hagyd kicsiny hajódat,
  Parancsolj és csendesítsd a habokat.
 3. Ébredj, Uram, mert immár elmerülünk,
  Veszedelmes habokban elsüllyedünk;
  Szükségünkben tehozzád esedezünk:
  Jézus Krisztus, hallgass meg, téged kérünk!
 4. Védelmezzed a te kicsiny bárkádat!
  Benned bízik a te küzdő Egyházad;
  Te szent véred érette kiontottad:
  Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad!
 5. Ne hagyj, kérünk, egyetlenegy Jézusunk,
  Jusson te elődbe mi imádságunk,
  És hallgass meg, egyetlenegy Szószólónk,
  Tekints reánk, hatalmas Közbenjárónk!
 6. Sőt, légy erős kőfala te népednek,
  Szaporítsad számukat híveidnek,
  Vezéreljed nyelvét hirdetőidnek,
  Kik nevedért gyakran bosszút szenvednek.
 7. Szent az Atya, mindenek megtartója,
  Szent a Fiú, mindenek Megváltója;
  Ó, Szentlélek, hívek bátorítója,
  Szent, szent, szent a te neved, minden vallja!

szöveg: Debrecen, 1592 | dallam: régi források alapján Szabadka, 1939 (Mely igen jó az Úr Istent dicsérni)

Az énekben a tengeri vihar (Mk 4,37-38) történetének képét használva a létében fenyegetett, válságban élő evangéliumi gyülekezet könyörgése, egyedül az Úr Jézusba fogózkodó hite csendül fel. (Csomasz Tóth K. alapján) A korábbi 2. és 5. vers elmaradt, a kezdősorban is kis változtatás történt.

Az ének letöltése

Első oldal

Letöltés